จัดการสแปมในการสนับสนุนของชุมชน

เราจะหยุดให้บริการการสนับสนุนของชุมชนในเร็วๆ นี้
เราจะยุติการใช้งานการสนับสนุนของชุมชนในช่องทั้งหมดหลังจากวันที่ 28 กันยายน 2020 การสนับสนุนของชุมชนอนุญาตให้ผู้ชมเพิ่มคำบรรยายและชื่อ/คำอธิบายลงในวิดีโอ เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ที่มีการใช้งานค่อนข้างน้อยและมีปัญหาเกี่ยวกับสแปม/การละเมิด เราจึงนำฟีเจอร์นี้ออกเพื่อไปให้ความสำคัญกับเครื่องมืออื่นๆ สำหรับครีเอเตอร์แทน อย่างไรก็ตาม คุณจะยังใช้คำบรรยายวิดีโอของตนเอง คำบรรยายอัตโนมัติ และเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามได้ คุณมีเวลาเผยแพร่การสนับสนุนของชุมชนได้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2020 ก่อนที่ฟีเจอร์ดังกล่าวจะถูกนำออก 
เราได้ปิดการเผยแพร่การสนับสนุนของชุมชนแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มีสแปมหรือการละเมิด ดูวิธีตรวจสอบและเผยแพร่การสนับสนุนในวิดีโอ

คุณเชิญชุมชนผู้ชมให้ช่วยเพิ่มชื่อ คำอธิบาย และคำบรรยายในวิดีโอของคุณได้ ("เนื้อหาที่ส่งเข้ามา") การสนับสนุนของชุมชนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ร่วมสนับสนุนคนอื่นๆ ในกระบวนการตรวจสอบโดยชุมชน และ YouTube จะตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับแจ้งจากชุมชนว่าเป็นสแปมหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

แม้คุณจะให้ชุมชนช่วยสร้างและตรวจสอบการสนับสนุนได้ แต่คุณจะต้องอนุมัติการสนับสนุนด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่ เนื่องจากอาจเกิดการละเมิดขึ้นได้แม้ว่าผู้สนับสนุนของชุมชนส่วนใหญ่จะต้องการให้ความช่วยเหลือก็ตาม การตรวจสอบจะป้องกันไม่ให้มีลิงก์สแปม ภาษาที่ไม่เหมาะสม และสแปมแบบอื่นๆ ปรากฏอยู่ในเนื้อหาที่แปลแล้ว

เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ YouTube ปลอดจากสแปม และทำให้คุณควบคุมสิ่งที่จะแสดงในช่องได้ คุณยังรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย 

ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบ

เนื้อหาที่ส่งเข้ามาทั้งหมดจะผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผู้สนับสนุนของชุมชนก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ซึ่งคุณจะตรวจสอบเนื้อหาด้วยตนเองได้ในระหว่างและหลังสิ้นสุดกระบวนการนี้

 1. เมื่อมีการส่งเนื้อหาเข้ามา เนื้อหาดังกล่าวจะผ่านการตรวจสอบหลายครั้งโดย YouTube และชุมชน ดังนี้
  • YouTube จะพิจารณาตัวบ่งชี้ต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น คำที่ไม่สุภาพ ความน่าเชื่อถือของผู้สนับสนุน ภาษาของเนื้อหา และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของเนื้อหาที่ส่งเข้ามา
  • ผู้สนับสนุนในชุมชนยังช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งเข้ามาด้วย โดยจะโหวตคุณภาพของเนื้อหาและรายงานว่าเป็นสแปมได้หากมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง
 2. เราจะส่งต่อเนื้อหาที่มีการรายงานหรือมีตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังทีมปฏิบัติการด้านสแปมและการละเมิดโดยตรง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากทีมดังกล่าวเป็นผู้ประเมินเนื้อหานั้น
  • หากเจ้าหน้าที่พบว่าเนื้อหาที่ส่งเข้ามาเป็นสแปมหรือไม่เหมาะสม เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกจากคิวการสนับสนุน 
  • หากเจ้าหน้าที่พบว่าเนื้อหาที่ส่งเข้ามาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง ผู้สนับสนุนของชุมชนก็จะตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวต่อไปได้
 3. เนื้อหาที่ส่งเข้ามาทั้งหมดซึ่งไม่มีการรายงานว่าเป็นสแปมจะผ่านการตรวจสอบครั้งที่ 2 ดังนี้

เมื่อกระบวนการตรวจสอบโดยชุมชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเผยแพร่การสนับสนุนได้

รายงานว่าคำแปลหรือคำบรรยายวิดีโอไม่เหมาะสม

เราพึ่งพาคุณและชุมชน YouTube ในการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากพบเนื้อหาที่เป็นการละเมิดในคำแปล คุณรายงานคำแปลดังกล่าวได้ ดังนี้ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร