Ordlista för översättning och transkription

 • Automatisk taligenkänning: YouTube lägger till automatisk textning i videor med hjälp av automatisk taligenkänning. Den här funktionen är tillgänglig på engelska, franska, holländska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska. Automatisk taligenkänning är inte tillgängligt för alla videor.
 • Automatisk textning: Textspår som skapas med automatisk taligenkänning.
 • Textning: Används för både transkription på samma språk och översatta undertexter som visas som text i en video. Som standard avser textning transkription på samma språk. 
 • Undertextning: Undertextning återger ljudet i en video i form av text. Innehållet är främst till för tittare som har nedsatt hörsel eller är döva. Innehållet består av transkriptionen av det som sägs och information om annat ljud, till exempel [musik] och [skratt]. Undertexten kan också visa vem som pratar, till exempel genom att namnet skrivs ut (Micke: Hallå där!), eller genom att texten placeras på olika ställen på skärmen.
 • Bidra: Att skapa eller redigera översättningar av metadata eller nya textspår som publiceras i en video.
 • Bidrag: Nya eller redigerade metadataöversättningar eller undertexter som granskas och publiceras i en video.
 • Bidragsgivare: En person som har skickat in nya undertexter eller översättningar av metadata eller som har redigerat eller granskat innehåll från andra bidragsgivare.
 • Innehållsskapare: Innehållsleverantören/personen som äger videon.
 • Skicka in: Att skicka in ett helt eller delvis färdigt textspår för granskning och publicering i en video.
 • Sändning: Den helt eller delvis färdiga översättningen eller transkriptionen som skickas för granskning innan den publiceras i en video.
 • Undertexter: Textspår i en video som är på ett annat språk än det som talas i videon. Innehållet är framför allt avsett för tittare som talar andra språk än det som talas i videon. Innehållet är en översättning av det som sägs och skrivs i videon och visas längst ned i eller under videon (därav namnet undertexter).
 • Ange tider: När någon skickar in en transkription använder vi vår synkroniseringsserver för att automatiskt placera transkriptionen på rätt plats i videon och skapa ett textspår med tidskoder.
 • Transkription: Oformaterad text (utan tidskoder) med en ordagrann transkribering av det som sägs i videon.
 • Översättning: Titel, beskrivning och undertexter som skapats genom översättning av metadata och undertexter som redan finns.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false