Ordliste for oversetting og transkripsjon

 • ASR: automatisk talegjenkjenning. YouTube bruker automatisk talegjenkjenning til å legge til automatisk teksting i videoer. Automatisk teksting er tilgjengelig på engelsk, fransk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, portugisisk, russisk, spansk og tysk. ASR er ikke tilgjengelig for alle videoer.
 • Automatisk teksting: Tekstspor som opprettes av automatisk talegjenkjenning.
 • Teksting: Brukes både om transkripsjon på samme språk og oversatte undertekster som vises som tekst i videoer. Termen «teksting» brukes som standard om transkripsjon på samme språk. 
 • Teksting for hørselshemmede: Denne typen teksting gjengir lyden i videoen i form av tekst. Dette innholdet er først og fremst beregnet på døve og hørselshemmede seere. Innholdet består av en transkripsjon av det som blir sagt, samt informasjon om andre lyder, som «[musikk]» eller «[latter]». Tekstingen kan også vise hvem som snakker, for eksempel ved at navnet oppgis («Mike: Hei, du!»), eller ved at teksten plasseres ulike steder på skjermen.
 • Bidra: Opprettelse eller redigering av oversettelser av metadata eller nye tekstspor som publiseres i en video.
 • Bidrag: Nye eller redigerte metadataoversettelser eller teksting som vurderes og publiseres i en video.
 • Bidragsytere: En person som har sendt inn nye teksting eller oversettelser av metadata, eller en person som har redigert eller vurdert innhold fra andre bidragsytere.
 • Skaper: Personen som lastet opp og/eller eier videoen.
 • Send inn: Innsendelse av et helt eller delvis ferdig tekstspor for vurdering og publisering i en video.
 • Innsending: Den helt eller delvis ferdige oversettelsen eller transkripsjonen som sendes inn til vurdering før den publiseres i en video.
 • Undertekster (også kalt «teksting»): Tekstspor i en video som er på et annet språk enn det som snakkes i videoen. Dette innholdet er primært for fremmedspråklige seere. Innholdet er en oversettelse av det som sies i videoen, samt skrift som vises på skjermen. Teksten vises nederst i eller under videoen (derav navnet «undertekster»).
 • Angi tidspunkter: Når noen sender inn et transkript, bruker vi synkroniseringstjeneren vår til automatisk å plassere transkripsjonen på riktig sted i videoen og opprette et tekstspor med tidskoder.
 • Transkripsjon: Uformatert tekst (uten tidskoder) med en ordrett transkripsjon av det som sies i videoen.
 • Oversettelse: Tittel, beskrivelse eller undertekst som er opprettet ved å oversette eksisterende metadata, undertekst eller teksting for hørselshemmede.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?