Ordliste for oversetting og transskripsjon

 • ASR: Automatisk talegjenkjenning. YouTube bruker automatisk talegjenkjenning til å legge til automatisk teksting i videoer. Automatisk teksting er tilgjengelig på engelsk, fransk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, portugisisk, russisk, spansk og tysk. ASR er ikke tilgjengelig for alle videoer.
 • Automatisk teksting: Tekstspor som opprettes av automatisk talegjenkjenning.
 • Teksting: Brukes til både transkripsjon på samme språk og oversatte undertekster som vises som tekst i en video. Termen «teksting» brukes også om «teksting for hørselshemmede» og «undertekster». 
 • Teksting for hørselshemmede (også kalt «teksting»): Teksting for hørselshemmede gjengir lyden i videoen i form av tekst. Dette innholdet er først og fremst beregnet på hørselshemmede seere. Innholdet består av en transkripsjon av det som blir sagt og informasjon om andre lyder, som «[musikk]» eller «[latter]». Teksten kan også vise hvem som snakker, for eksempel ved at navnet oppgis («Mike: Hei, du!»), eller ved at teksten plasseres ulike steder på skjermen.
 • Bidra: Opprettelse eller redigering av oversettelser av metadata eller nye tekstspor som publiseres i en video.
 • Bidrag: Nye eller redigerte metadataoversettelser eller teksting som vurderes og publiseres i en video.
 • Bidragsytere: En person som har sendt inn nye teksting eller oversettelser av metadata, eller en person som har redigert eller vurdert innhold fra andre bidragsytere.
 • Skaper: Personen som lastet opp og/eller eier videoen.
 • Send inn: Innsendelse av et helt eller delvis ferdig tekstspor for vurdering og publisering i en video.
 • Innsending: Den helt eller delvis ferdige oversettelsen eller transkripsjonen som sendes inn til vurdering før den publiseres i en video.
 • Undertekster (også kalt «teksting»): Tekstspor i en video som er på et annet språk enn det som snakkes i videoen. Dette innholdet er primært for fremmedspråklige seere. Innholdet er en oversettelse av det som sies og skrives i videoen, og vises lengst ned i eller under videoen (derav navnet undertekster).
 • Angi tidspunkter: Når en bruker sender inn en transkripsjon, bruker vi synkroniseringsserveren vår til å automatisk plassere transkripsjonen på riktig sted i videoen og opprette et tekstspor med tidskoder.
 • Transkripsjon: Uformatert tekst (uten tidskoder) med en ordrett transkripsjon av det som blir sagt i videoen.
 • Oversettelse: Tittel, beskrivelse eller undertekst som er opprettet ved å oversette eksisterende metadata, undertekst eller teksting for hørselshemmede.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?