Γλωσσάρι μετάφρασης και μεταγραφής

 • ASR: Automatic Speech Recognition (Αυτόματη αναγνώριση ομιλίας). Το YouTube χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας για την προσθήκη αυτόματων υπότιτλων στα βίντεο (η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Ιαπωνικά, στα Ισπανικά, στα Ιταλικά, στα Κορεατικά, στα Ολλανδικά, στα Πορτογαλικά και στα Ρωσικά). Η δυνατότητα ASR δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα βίντεο.
 • Αυτόματοι υπότιτλοι: Το αρχείο υπότιτλων δημιουργείται από την Αυτόματη αναγνώριση ομιλίας.
 • Υπότιτλος: Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και για τις μεταγραφές στην ίδια γλώσσα αλλά και για τους μεταφρασμένους υπότιτλους που εμφανίζονται ως κείμενο σε ένα βίντεο. Από προεπιλογή, ο "υπότιτλος" αναφέρεται στις μεταγραφές της ίδιας γλώσσας. 
 • Ειδικός υπότιτλος: Οι ειδικοί υπότιτλοι απεικονίζουν σε κείμενο ό,τι ακούγεται σε ένα βίντεο. Αυτό το περιεχόμενο απευθύνεται κυρίως στους θεατές με προβλήματα ακοής. Εκτός από τη μεταγραφή του προφορικού λόγου, οι υπότιτλοι αυτοί παρέχουν πληροφορίες για τους ήχους που ακούγονται στο βίντεο, όπως "[μουσική]" ή "[γέλιο]" αλλά και πληροφορίες για το ποιος μιλάει είτε λεκτικά π.χ. "Μιχάλης: Γεια σου!"είτε με αντίστοιχη προσαρμογή της θέσης τους στην οθόνη.
 • Συνεισφέρω: Δημιουργώ ή επεξεργάζομαι μεταφράσεις μεταδεδομένων ή ένα νέο αρχείο υπότιτλων που δημοσιεύεται σε βίντεο.
 • Συνεισφορά: Μια νέα ή επεξεργασμένη μετάφραση μεταδεδομένων, υπότιτλου ή ειδικού υπότιτλου που έχει ελεγχθεί και δημοσιευτεί σε ένα βίντεο.
 • Συνεργάτης: Ο εθελοντής που υποβάλλει νέο περιεχόμενο υπότιτλων, ειδικών υπότιτλων ή μετάφραση μεταδεδομένων, ή που επεξεργάζεται ή ελέγχει το περιεχόμενο άλλων συνεργατών.
 • Δημιουργός: Ο χρήστης που ανέβασε/κατέχει ένα βίντεο.
 • Υποβάλλω: Στέλνω υπότιτλους (είτε για μέρος ενός βίντεο είτε για όλο το βίντεο) προκειμένου να ελεγχθούν και να δημοσιευτούν στο βίντεο.
 • Υποβολή: Οι υπότιτλοι ή η μεταγραφή (είτε για μέρος ενός βίντεο είτε για όλο το βίντεο) που στέλνονται για έλεγχο ώστε να δημοσιευτούν στο βίντεο.
 • Υπότιτλοι: Κείμενο που προβάλλεται σε ένα βίντεο σε άλλη γλώσσα από αυτή που ομιλείται στο βίντεο. Αυτό το περιεχόμενο προορίζεται κυρίως για τους ξενόγλωσσους θεατές. Το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μετάφραση των λέξεων που ακούγονται και του γραπτού κειμένου, η οποία εμφανίζεται στο κάτω μέρος ή κάτω από το βίντεο ("υπό" τιτλοι).
 • Καθορισμός συγχρονισμού: Όταν ένας χρήστης υποβάλει μια μεταγραφή, χρησιμοποιούμε τον διακομιστή συγχρονισμού για να αντιστοιχίσουμε αυτόματα τη μεταγραφή με το βίντεο, ώστε να δημιουργηθούν χρονισμένοι υπότιτλοι.
 • Μεταγραφή: Κείμενο χωρίς μορφοποίηση (και χωρίς χρονοκώδικες) το οποίο έχει μεταγραφεί αυτολεξεί από ένα βίντεο.
 • Μετάφραση: Ο τίτλος, η περιγραφή ή οι υπότιτλοι που δημιουργούνται με τη μετάφραση των μεταδεδομένων, των υπότιτλων ή των ειδικών υπότιτλων που ήδη υπάρχουν.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;