Překlad a přepis – vysvětlení pojmů

 • Automatické rozpoznávání řeči: Při vytváření automatických titulků používá YouTube funkci automatického rozpoznávání řeči. Automatické rozpoznávání řeči je k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, japonštině, korejštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, ruštině a španělštině. Tato funkce není dostupná u všech videí.
 • Automatické titulky: Stopa titulků vytvořená pomocí funkce automatického rozpoznávání řeči.
 • Titulky: Textová stopa ve videu, která je přepisem nebo překladem mluveného slova (a případně psaného textu). Pojmem „titulky“ souhrnně označujeme i cizojazyčné a skryté titulky. 
 • Skryté titulky: Skryté titulky převádějí zvuk ve videu do písemné podoby. Jsou určeny především divákům, kteří mají problémy se sluchem. Tato funkce uvádí přepis mluveného slova a popis zvuků, například „[hudba]“ nebo „[smích]“. Používá také označení mluvčích („Michal: Ahoj!“) nebo titulky umisťuje na vhodné místo na obrazovce.
 • Přispět: Vytvořit nebo upravit překlad metadat nebo nové stopy titulků, který bude zveřejněn u videa.
 • Příspěvek: Nový nebo upravený překlad metadat nebo stopy titulků, který bude zkontrolován a zveřejněn u videa.
 • Přispěvatel: Dobrovolník, který vytvoří novou stopu titulků nebo překlad metadat nebo který příspěvek jiných uživatelů upraví nebo zkontroluje.
 • Autor: Uživatel, který video nahrál nebo je jeho vlastníkem.
 • Odeslat: Odevzdat hotovou nebo částečně hotovu stopu titulků ke kontrole, aby mohla být zveřejněna u videa.
 • Odeslání: Odevzdání hotového nebo částečně hotového překladu či přepisu ke kontrole, aby mohl být zveřejněn u videa.
 • Cizojazyčné titulky: Textová stopa v nepůvodním jazyce, která video doprovází. Tyto titulky jsou určeny především pro cizojazyčné diváky. Jedná se o překlad mluveného slova a psaného textu zobrazovaný v dolní části obrazu nebo pod videem.
 • Nastavit časování: Když někdo odešle přepis, pomocí našeho synchronizačního serveru jej automaticky načasujeme na správná místa videa a vytvoříme načasovanou stopu titulků.
 • Přepis: Neformátovaný (a nenačasovaný) text; doslovný přepis mluveného slova ve videu.
 • Překlad: Názvy, popisy nebo titulky vytvořené překladem stávajících názvů, popisů, titulků nebo skrytých titulků.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?