Терминологичен речник за преводи и преписи

 • ASR: Автоматично разпознаване на говор. YouTube използва автоматично разпознаване на говор, за да добавя автоматични надписи към видеоклипове. Тази функция е достъпна на английски, испански, италиански, корейски, немски, нидерландски, португалски, руски, френски и японски. ASR не е налице за всички видеоклипове.
 • Автоматични надписи: Запис с надписи, създаден от автоматичното разпознаване на говор.
 • Надпис: Отнася се както за преписи на същия език, така и за преведени субтитри, които се показват като текст във видеоклип. По подразбиране „надпис“ се отнася за преписи на същия език. 
 • Надписи: Надписите изобразяват звука в даден видеоклип чрез текст. Това съдържание е предимно за зрители с увреден слух или лишени от слух. Съдържанието включва препис на речта и звукови сигнали, като например „[звучи музика]“ или „[смях]“. Надписите могат също да идентифицират говорещия, като например „Милен: Здравейте!“ или чрез позициониране на екрана.
 • Допринасяне: Можете да създавате или редактирате метаданни на преводи или нов запис с надписи, които ще бъдат публикувани във видеоклип.
 • Принос: Нови или редактирани метаданни на превод, субтитри или надписи, които се преглеждат и публикуват във видеоклип.
 • Активен участник: Доброволец, който е изпратил ново съдържание за субтитри, съдържание за надписи или метаданни за превод, или е редактирал или проверил съдържанието на друг активен участник.
 • Създател: Потребител, извършил качването/собственик на видеоклипа.
 • Изпращане на съдържание: Можете да изпращате напълно или частично завършен запис за преглед, който да бъде публикуван във видеоклип.
 • Изпратено съдържание: Това е изцяло или частично завършеният превод или препис, изпратен за публикуване във видеоклип.
 • Субтитри: Текстови записи, които се показват в даден видеоклип на език, различен от този, който се говори във видеоклипа. Това съдържание е насочено предимно за зрители, които говорят чужди езици. Съдържанието е превод на реч и писмен текст, който се показва в долната част или под видеоклипа („под“ заглавия).
 • Задаване на времеви интервали: Когато потребител изпрати препис, използваме синхронизиращ сървър, който автоматично синхронизира преписа с видеоклипа, като създава запис с надписи с времеви интервали.
 • Препис: Неформатиран (и без времеви интервали) текст, който дословно е транскрибиран от видеоклипа.
 • Превод: Заглавие, описание или субтитри, които са създадени чрез превод на съществуващи метаданни, субтитри или надписи.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
2159891813732661551
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
59