Kiểm tra bản dịch video

Cách hiển thị bản dịch video cho người xem

YouTube sử dụng các tín hiệu để tự động ghép ngôn ngữ của video (tiêu đề, nội dung mô tả và chú thích) cho phù hợp với tùy chọn của người xem. Các tín hiệu có thể bao gồm ngôn ngữ, vị trí và video đã xem gần đây của người xem. Những tín hiệu này hiển thị video ở ngôn ngữ phù hợp nhất với người xem. Ngôn ngữ này có thể khác với ngôn ngữ trong phần cài đặt ngôn ngữ chính của người xem.

Nếu thay đổi tùy chọn về ngôn ngữ trên YouTube, thì người xem có thể sẽ không nhìn thấy tất cả video ở ngôn ngữ đó ngay, kể cả khi video có sẵn bản dịch của ngôn ngữ đó.

Chẳng hạn, nếu một người xem đã cài đặt ngôn ngữ là tiếng Anh, nhưng các tín hiệu cho biết người đó cũng hiểu được tiếng Pháp, thì có khả năng người này sẽ nhìn thấy video bản gốc tiếng Pháp.

Lưu ý: Chúng tôi đang nỗ lực để giúp người xem dễ dàng quy định các tùy chọn ngôn ngữ hơn.

Kiểm tra cách bản dịch video hiển thị

Nếu muốn biết bản dịch hiển thị trên video như thế nào, bạn có thể xem video bằng một ngôn ngữ khác.

  1. Mở một cửa sổ trình duyệt ở chế độ ẩn danh bằng Chrome, Firefox, MS Edge hoặc Opera.
  2. Chuyển đến trang xem video của bạn trên YouTube.
  3. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Ngôn ngữ sau đó Chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa URL của video để hiển thị video ở một ngôn ngữ nhất định. Thêm "&vl=" (viết thường) và mã ngôn ngữ theo tiêu chuẩn ISO 639-1 vào cuối URL của trang xem video.

Chẳng hạn, để xem một video bằng tiếng Nhật, bạn sẽ phải đổi URL từ "www.youtube.com/watch?v=b9cKgwnFIAw" sang "www.youtube.com/watch?v=b9cKgwnFIAw&vl=ja". Bản dịch của siêu dữ liệu cũng sẽ xuất hiện, sau đó bạn có thể bật phụ đề tương ứng thông qua biểu tượng Cài đặt  .

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?