Kontrola přeložených videí

Zobrazení přeložených videí divákům

YouTube využívá signály (název, popis a titulky), které automaticky přiřadí video divákovi podle jazyka, který preferuje. Signály mohou zahrnovat jazyk diváka, jeho polohu nebo videa zhlédnutá v poslední době. Na základě těchto signálů se zobrazují videa v jazyce, který je pro diváka nejvhodnější. Tento jazyk se může lišit od jazyka, který má divák nastaven jako hlavní.

Když si divák změní nastavení jazyka na YouTube, nemusí se mu okamžitě všechna videa zobrazovat v daném jazyce, a to ani když jde o video s překladem dostupným v tomto jazyce.

Pokud má například divák nastavenu angličtinu, avšak podle signálů rozumí i francouzsky, původně francouzská videa se mu nejspíš budou zobrazovat v originálním znění.

Poznámka: Snažíme se, aby bylo pro diváky snadnější určit své jazykové preference.

Kontrola podoby přeložených videí

Pokud se chcete podívat, jak u videa vypadá překlad, můžete si video přehrát s jiným nastavením jazyka.

  1. Otevřete anonymní okno v prohlížeči Google Chrome, Firefox, MS Edge nebo Opera.
  2. Přejděte na YouTube na stránku sledování daného videa.
  3. Klikněte na svou profilovou fotku  a pak Jazyk a pak zvolte požadovaný jazyk

Můžete také upravit adresu URL videa tak, aby se přehrávalo v požadovaném jazyce. K adrese URL stránky sledování videa přidejte řetězec „&vl=“ (malá písmena) a kód jazyka podle normy ISO 639-1.

Chcete-li například zhlédnout japonskou verzi videa, změníte adresu URL videa z www.youtube.com/watch?v=b9cKgwnFIAw na www.youtube.com/watch?v=b9cKgwnFIAw&vl=ja. Zobrazí se přeložená metadata a v nastavení  si můžete zapnout odpovídající titulky.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?