ตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีแบรนด์หรือไม่

หากช่องลิงก์กับบัญชีแบรนด์แล้ว ผู้ใช้หลายรายก็จะสามารถจัดการช่องได้โดยใช้บัญชี Google ของตนเอง คุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านแยกต่างหากในการจัดการช่อง YouTube ด้วยบัญชีแบรนด์

อันดับแรก ให้ตรวจสอบว่าช่องของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์อยู่แล้วหรือไม่โดยทำดังนี้

  1. ไปที่ www.youtube.com/account_advanced คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน 
  2. ตรวจสอบข้อมูลใต้ "ข้อมูลบัญชี" ดังนี้
    • หากคุณเห็นข้อความ "คุณเป็นเจ้าของช่องนี้และบัญชีแบรนด์ที่เชื่อมต่อ" แสดงว่าคุณมีบัญชีแบรนด์ ตอนนี้คุณสามารถทำตามวิธีการเปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการช่อง
    • หากไม่เห็นหมายเหตุหรือตัวเลือกในการเพิ่มผู้จัดการ คุณจะต้องสร้างบัญชีแบรนด์ใหม่หรือเชื่อมโยงช่องของคุณกับบัญชีแบรนด์ที่มีอยู่ 
    • หากคุณรู้ว่าคุณมีบัญชีแบรนด์ ให้คลิกไอคอนบัญชีที่มุมบนขวาและดูให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีที่ถูกต้อง
คุณสามารถใช้ช่องได้ครั้งละ 1 ช่องเท่านั้นบน YouTube แม้ว่าคุณจะมีบัญชีแบรนด์ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้บัญชีดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีสลับบัญชี  
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร