Cách kiếm tiền từ video

Để kiếm tiền trên YouTube, bạn phải là một thành viên của Chương trình Đối tác YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về điều kiện tham gia, thông tin chương trình và xem phần câu hỏi thường gặp.

Chương trình Đối tác YouTube cho phép những người sáng tạo đủ điều kiện kiếm tiền từ nội dung của họ trên YouTube. Người sáng tạo có thể kiếm tiền từ quảng cáo phân phát trên video của họ, từ người đăng ký YouTube Premium xem nội dung của họ và trong một số trường hợp, người sáng tạo có thể kiếm tiền thông qua các sản phẩm mà người xem mua như Super Chat, Hàng hóatư cách Hội viên của Kênh.

Bạn phải hoàn thành 4 bước dưới đây thì mới có thể kiếm tiền từ video. Hãy tìm hiểu về tiêu chí đủ điều kiện và ngưỡng tham gia chương trình.

Thiết lập kênh của bạn để kiếm tiền

Các hướng dẫn sau chỉ có trong Creator Studio Classic.
 

Bước 1: Đọc và đồng ý với điều khoản Chương trình Đối tác YouTube

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng tài khoản của bạn > Creator Studio
  3. Trong menu bên trái, hãy chọn Kênh > Trạng thái và tính năng.
  4. Trong phần "Kiếm tiền", hãy nhấp vào Bật.
  5. Làm theo các bước trên màn hình để chấp nhận Điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube.

Bước 2: Đăng ký AdSense

Bạn có thể tạo một tài khoản AdSense mới hoặc kết nối tài khoản hiện có với kênh của bạn. Bạn cần có tài khoản AdSense để kiếm tiền từ video và nhận tiền thanh toán. Hãy làm theo các bước này để thiết lập tài khoản AdSense.

Để nhận thanh toán, bạn cần đăng nhập vào tài khoản AdSense và đảm bảo bạn đã giải quyết mọi vấn đề gây tạm ngưng thanh toán. Sau khi đã giải quyết mọi vấn đề gây tạm ngưng thanh toán, bạn sẽ được thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán theo đơn vị tiền tệ (với điều kiện kênh của bạn không bị tạm ngưng tính năng kiếm tiền và bạn tuân thủ chính sách của chúng tôi).

Bước 3: Đặt tùy chọn kiếm tiền

Đặt loại quảng cáo bạn muốn chạy trên video và tự động bật kiếm tiền cho tất cả các video hiện tại và tương lai của bạn.
Sau khi đã thiết lập tùy chọn này, bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền ngay sau khi kênh của bạn được phê duyệt.
  1. Xác nhận bạn muốn kiếm tiền cho tất cả các video hiện tại và trong tương lai.
  2. Chọn các hộp trong phần Định dạng quảng cáo để chọn loại quảng cáo mà bạn muốn hiển thị. 
  3. Nhấp vào Lưu.

Bạn luôn có thể thay đổi các cài đặt này trong cài đặt mặc định kiếm tiền để mỗi video tải lên đều được tự động kiếm tiền hay không được kiếm tiền hoặc chọn video cụ thể mà bạn muốn kiếm tiền.

Bước 4: Yêu cầu xem xét

Khi kênh của bạn đáp ứng ngưỡng tham gia chương trình, chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn để đảm bảo hoạt động trên kênh tuân thủ các chính sách của Chương trình Đối tác YouTube, Điều khoản dịch vụ của YouTube và Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, trong Creator Studio Classic và phiên bản YouTube Studio thử nghiệm ngay khi quy trình này hoàn tất.

Nếu bạn chưa có đủ số lượng người đăng ký hoặc số giờ xem để chúng tôi xem xét, thì hãy tiếp tục tạo nội dung gốctăng lượng người xem của mình.

Ngưỡng tham gia chương trình này cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để xác định tính hợp lệ của một kênh. Ngưỡng này cũng cho phép chúng tôi xác nhận xem kênh có tuân thủ nguyên tắc cộng đồng và chính sách quảng cáo của chúng tôi hay không.

Xem các mẹo chuyên nghiệp về cách kiếm tiền trên YouTube thông qua quảng cáo.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?