Ako zarábať na YouTube

Na YouTube môžete zarábať peniaze tak, že sa prihlásite a po prijatí zapojíte do Partnerského programu YouTube. Okrem toho môžete splniť podmienky na získanie bonusov za Shorts z Fondu YouTube Shorts aj bez účasti v Partnerskom programe YouTube. 

Niekoľko poznámok

 • Nemôžeme vám hovoriť, čo máte na YouTube tvoriť, máme však zodpovednosť voči našim divákom, autorom a inzerentom. Ak ste súčasťou Partnerského programu YouTube, máte možnosť na YouTube zarábať. Ak sa zapojíte do Partnerského programu YouTube, budeme na vás klásť vyššie nároky.
 • Skôr než vás prijmeme do Partnerského programu YouTube, skontrolujeme váš kanál, aby sme sa uistili, že odmeňujeme kvalitných autorov. Kanály kontrolujeme aj priebežne, aby sme mali istotu, že váš obsah je v súlade s našimi pravidlami a pokynmi.
 • Popri autoroch v Partnerskom programe YouTube a kanáloch pridružených k multikanálovej sieti môžu bonus z Fondu YouTube Shorts získať aj kanály, ktoré svoj obsah na YouTube nespeňažujú.
 • Môžete mať povinnosť platiť dane zo zárobkov na YouTube. Viac sa dozviete nižšie.

Ako možno zarábať v rámci Partnerského programu YouTube

Na YouTube môžete zarábať prostredníctvom týchto funkcií:

 • Výnosy z reklamy: výnosy môžete získavať z obsahových reklám, prekryvných reklám a videoreklám.
 • Členstvá v kanáli: členovia vášho kanála platia opakované mesačné platby výmenou za špeciálne výhody, ktoré ponúkate.
 • Polička s tovarom: vaši fanúšikovia môžu prehliadať a kupovať oficiálny značkový reklamný tovar, ktorý prezentujete na svojich stránkach pozerania videa.

Každá funkcia má okrem požiadaviek týkajúcich sa počtu odberateľov a počtu zhliadnutí aj ďalšie vlastné podmienky oprávnenosti. Ak sú naši kontrolóri presvedčení, že váš kanál (alebo video) nespĺňa stanovené podmienky, určité funkcie nemusia byť k dispozícii. Tieto dodatočné limity sa uplatňujú z dvoch hlavných dôvodov. Najdôležitejším dôvodom je, že musíme plniť zákonné podmienky vo všetkých oblastiach, kde je daná funkcia k dispozícii. Ďalej ide o to, že chceme odmeňovať kvalitných autorov. Preto sa musíme uistiť, že máme dostatočné informácie o vašom kanáli. To v podstate znamená, že sa potrebujeme pozrieť na viac obsahu.

Nezabúdajte, že kanály kontrolujeme priebežne, aby sme sa uistili, že je obsah v súlade s našimi pravidlami.

Minimálne podmienky oprávnenosti na zapnutie funkcií speňažovania

Každá funkcia má vlastné podmienky. Z dôvodu miestnych právnych požiadaviek nemusíte mať niektoré funkcie k dispozícii.

Keď vás prijmeme do Partnerského programu YouTube, môžete získať prístup k týmto funkciám speňažovania:

  Požiadavky
Výnosy z reklám
 • Musíte mať najmenej 18 rokov, prípadne mať zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov, ktorý sa môže postarať o vaše platby cez AdSense.
 • Musíte vytvárať obsah, ktorý spĺňa pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov.

Členstvá v kanáli

 • Musíte mať najmenej 18 rokov.
 • Musíte mať viac ako 1 000 odberateľov.
Polička s tovarom
 • Musíte mať najmenej 18 rokov.
 • Musíte mať viac ako 10 000 odberateľov.
Superčet a supernálepky
 • Musíte mať najmenej 18 rokov.
 • Musíte bývať v krajine alebo regióne, kde je superčet k dispozícii.
Výnosy z odberov YouTube Premium
 • Musíte vytvárať obsah, ktorý budú sledovať odberatelia služby YouTube Premium.

Fond YouTube Shorts

Fond YouTube Shorts je fond so 100 miliónmi dolárov slúžiaci na odmeňovanie autorov za ich úsilie venované tvorbe kreatívnych a pôvodných krátkych videí Shorts, ktoré prinášajú radosť komunite na YouTube. Každý mesiac zašleme tisíckam autorov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, správu s informáciou, že majú nárok na bonus za Shorts z tohto fondu.

  Požiadavky
Bonus za Shorts
 • Musíte sa nachádzať v jednej z týchto krajín alebo regiónov:
  • Brazília
  • India
  • Indonézia
  • Japonsko
  • Mexiko
  • Nigéria
  • Rusko
  • Južná Afrika
  • Spojené kráľovstvo
  • Spojené štáty americké
 • Rodič alebo zákonný zástupca autora vo veku od 13 do 18 rokov musí prijať zmluvné podmienky a založiť si účet AdSense na účely platieb (ak s príslušným kanálom takýto účet ešte nie je prepojený).
 • Musíte mať nahrané aspoň jedno vhodné krátke video Shorts za posledných 180 dní.

Vaše zárobky na YouTube a daňová povinnosť

Zarábanie peňazí na YouTube alebo získavanie bonusov za Shorts sú skvelou odmenou za kvalitný a pútavý obsah na platforme. Majte však na pamäti, že v krajine svojho bydliska môžete mať povinnosť platiť dane z príjmov získaných zo speňažovaných videí na YouTube. Podrobnejšie pokyny vám poskytne miestny daňový úrad.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false