YouTubes partnerprogram – översikt, checklista för ansökan och vanliga frågor

Med YouTubes partnerprogram (YPP) får innehållsskapare bättre åtkomst till YouTube-resurser och funktioner. I den här artikeln får du en översikt över tillgängliga funktioner, behörighetskrav för att gå med, en ansökningschecklista och svar på några av de vanligaste frågorna.

Intro to Making Money on YouTube

Du får

Om du vill gå med måste du

 1. följa alla YouTubes policyer för intäktsgenerering
  • I YouTubes policyer för intäktsgenerering ingår alla policyer som reglerar intäktsgenerering på YouTube. Om du är en YouTube-partner måste du enligt avtal följa dessa policyer för intäktsgenerering, inklusive policyerna för YouTubes partnerprogram, för att du ska kunna tjäna pengar på YouTube.
 2. bo i ett land eller en region där YouTubes partnerprogram är tillgängligt
 3. ha minst 4 000 offentliga visningstimmar de senaste tolv månaderna
 4. ha minst 1 000 prenumeranter
 5. ha ett kopplat AdSense-konto.

Checklista för ansökan till YouTubes partnerprogram

Alla kan ansöka till YPP, men du behöver följa några av våra riktlinjer. Ta hjälp av den här checklistan när du ska ansöka.

 1. Se till att kanalen följer våra policyer och riktlinjer. När du ansöker kommer kanalen att genomgå en standardgranskning för att se om den följer våra policyer och riktlinjer. Endast kanaler som följer dem godkänns för programmet. Vi kontrollerar också kanalerna i programmet med jämna mellanrum för att ta reda på om de fortsätter att följa våra policyer och riktlinjer.
 2. Se till att du bara har ett AdSense-konto. När du har godkänts behöver du ett AdSense-konto för att få betalt. Om du redan har ett AdSense-konto använder du det som redan har godkänts. Du kan länka alla kanaler du har till ett enda AdSense-konto. Om du inte har ett AdSense-konto kan du skapa ett medan du ansöker till YPP.
 3. Se till att du har minst 1 000 prenumeranter och 4 000 offentliga visningstimmar. Vi behöver kunna se innehåll för att bedöma om en kanal ska få delta i YouTubes partnerprogram. När du uppnår det här kravet brukar det innebära att du har mer innehåll. Med mer innehåll kan vi lättare avgöra om din kanal följer våra policyer och riktlinjer.
 4. Ansök till YPP. Du kan ansöka till YPP när som helst, men din kanal granskas inte förrän du uppfyller våra krav. Gör så här:
  1. Logga in på YouTube.
  2. Välj kontoikonen längst upp till höger > Studio.
  3. Välj Kanal > Status och funktioner på menyn till vänster.
  4. Klicka på Aktivera under Intäktsgenerering.
  5. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Bli granskad. När din kanal når upp till det antal prenumeranter och visningstimmar som gäller för YouTubes partnerprogram läggs den automatiskt till i en granskningskö. Våra automatiska system och mänskliga granskare tittar då på kanalens innehåll för att se om det följer alla våra riktlinjer. Du kan kontrollera din ansökningsstatus när som helst på https://www.youtube.com/account_monetization.
  • Om din ansökan godkänns: Grattis! Här är en lista över vanliga frågor som vi brukar få från nya YPP-deltagare.
  • Om din ansökan avvisas: Våra granskare bedömer att en stor del av din kanal inte följer våra policyer och riktlinjer. Du kan ansöka igen 30 dagar efter att du fått avslag. Kolla in våra vanliga frågor för tips om hur du kan förbättra din ansökan.

Granskningsprocessen

När du uppfyller kraven om antal prenumeranter och visningstid placeras din ansökan i en kö. Våra granskare tittar på din kanal i sin helhet för att se om den följer YouTubes policyer för intäktsgenerering.

Vi återkommer med vårt beslut när din kanal har granskats (det brukar ta ungefär en månad från det att kraven uppnåtts).

Obs! Ibland kanske du måste vänta över en månad. Det kan finnas flera orsaker till förseningar: ovanligt många ansökningar, systemproblem eller att vi ibland behöver flytta resurser. Våra policyspecialister försöker gå igenom alla ansökningar så fort som möjligt, men förseningar kan uppstå eftersom vi har ett begränsat antal specialister.
 

Går det att påskynda min ansökan?

Nej. Våra team kan inte påskynda din ansökan. Alla ansökningar placeras i en kö och behandlas därefter i tur och ordning. Ibland krävs det flera granskningar av en kanal, i synnerhet om granskarna inte är överens om kanalens lämplighet för YPP. I sådana fall kan det vara nödvändigt med flera granskningar, och det tar då längre tid att fatta ett beslut.

Vanliga frågor om ansökan

Vad händer om kanalen inte uppfyller programkraven?

Om du inte uppfyller kraven än kan du fortsätta att skapa originalinnehåll för att få fler tittare. Här är några resurser som kan hjälpa dig att få kanalen att växa:

Se alla resurser som du har tillgång till som innehållsskapare.

Godkänns jag automatiskt för YPP när jag uppfyller kraven?

Nej. Varje kanal som uppfyller kraven måste genomgå standardgranskningen. Våra granskare tittar på din kanal i sin helhet för att se om den följer YouTubes policyer för intäktsgenerering. Endast kanaler som följer våra policyer och riktlinjer kan börja generera intäkter från sitt innehåll.

Vad händer om kanalen inte längre uppfyller kraven efter min ansökan?

YouTube tar inte automatiskt bort din kanal från YPP om den inte längre uppfyller kraven. YouTube förbehåller sig dock rätten att, efter eget gottfinnande, stänga av intäktsgenereringen för kanaler om kanalen är inaktiv och inte laddar upp eller gör inlägg i communityn under sex månader eller längre.

Intäktsgenerering stängs av för kanaler som bryter mot någon av YouTubes policyer för intäktsgenerering, oavsett antal visningstimmar och prenumeranter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?