YouTubes partnerprogram – översikt och kvalificering

Uppdatering i juni 2020: Vi har inte ändrat något i policyerna i samband med den här artikeluppdateringen. Vi har uppdaterat den här artikeln för att informera om att YouTube kan stänga av intäktsgenereringen för kanaler som inte laddar upp innehåll eller gör inlägg på Community-fliken under sex månader eller längre.

Med YouTubes partnerprogram (YPP) får kreatörer bättre åtkomst till YouTube-resurser och funktioner. I den här artikeln får du en översikt över tillgängliga funktioner, behörighetskrav för att gå med, en ansökningschecklista och svar på några av de vanligaste frågorna.

Intro to Making Money on YouTube

Du får

Om du vill gå med måste du

 1. följa alla YouTubes policyer för intäktsgenerering
  • I YouTubes policyer för intäktsgenerering ingår alla policyer som reglerar intäktsgenerering på YouTube. Om du är en YouTube-partner måste du enligt avtal följa dessa policyer för intäktsgenerering, inklusive policyerna för YouTubes partnerprogram, för att du ska kunna tjäna pengar på YouTube.
 2. bo i ett land eller en region där YouTubes partnerprogram är tillgängligt
 3. ha minst 4 000 giltiga offentliga visningstimmar de senaste tolv månaderna
 4. ha minst 1 000 prenumeranter
 5. ha ett länkat AdSense-konto.

Checklista för ansökan till YouTubes partnerprogram

Alla som når gränsen kan ansöka till YPP, men du måste följa vissa av våra riktlinjer för att tas under övervägande. Ta hjälp av den här checklistan när du ska ansöka.

 1. Se till att kanalen följer våra policyer och riktlinjer. När du ansöker går kanalen igenom en standardgranskning för att se om den följer våra policyer och riktlinjer. Endast kanaler som följer dem godkänns för programmet. Vi kontrollerar också kanalerna i programmet med jämna mellanrum för att ta reda på om de fortsätter att följa våra policyer och riktlinjer.
 2. Aktivera tvåstegsverifiering för ditt Google-konto, vilket innebär att du skyddar kontot med både ett lösenord och en ytterligare enhet. Utan tvåstegsverifiering kan det hända att granskningen av din ansökan fördröjs. Vi rekommenderar därför att du aktiverar tvåstegsverifiering. Besök g.co/2sv för att komma igång.
 3. Ha minst 1 000 prenumeranter och 4 000 giltiga offentliga visningstimmar. Vi behöver kunna se innehåll för att bedöma om en kanal ska få delta i YouTubes partnerprogram. När du uppnår det här kravet brukar det innebära att du har mer innehåll. Med mer innehåll kan vi lättare avgöra om din kanal följer våra policyer och riktlinjer. Du kan inte ansöka till YPP förrän du når gränsen. 
 4. Signera YPP-villkoren. Du kan ange att du vill bli meddelad när du når gränserna för prenumeranter och offentliga visningstimmar. Följ de här anvisningarna när din kanal når över gränsen:
  1. Logga in på YouTube.
  2. Klicka på din profilbild längst upp till höger > YouTube Studio.
  3. Klicka på Intäktsgenerering i menyn till vänster.
  4. Om du ligger under gränsen klickar du på Meddela mig när jag är kvalificerad om du vill få ett e-postmeddelande när du når 1 000 prenumeranter och 4 000 visningstimmar de senaste tolv månaderna. Om du är över gränsen klickar du på Starta på kortet Granska villkoren för partnerprogrammet. 
  5. När du har skrivit under villkoren markerar vi steget med den gröna markeringen Klart på kortet Granska villkoren för partnerprogrammet. 
 5. Se till att du bara har ett AdSense-konto. Som en del av ansökningsprocessen måste du ansluta ett AdSense-konto för att få betalt. 
  1. Klicka på Start på kortet Registrera dig för Google AdSense. 
   • Om du redan har ett AdSense-konto använder du det som redan har godkänts. Du kan länka så många kanaler som du vill till ett enda AdSense-konto.
   •  Om du inte har ett AdSense-konto kan du skapa ett genom att följa anvisningarna på skärmen.
  2. När du har anslutit ditt AdSense-konto markerar vi det här steget med den gröna markeringen ”Klart” på kortet Registrera dig för Google AdSense. 
 6. Bli granskad. När du har signerat villkoren för YouTubes partnerprogram och anslutit ett AdSense-konto blir din kanal automatiskt placerad i en granskningskö. Våra automatiska system och mänskliga granskare går då igenom kanalens innehåll för att se om det följer alla våra riktlinjer. Du kan när som helst kontrollera vad din ansökan har för status på https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Om din ansökan godkänns: Grattis! Nu kan du ställa in annonspreferenser och aktivera intäktsgenerering för det du laddar upp. Här är en lista över vanliga frågor som vi brukar få från nya YPP-deltagare. 
  2. Om din ansökan avvisas: Våra granskare bedömer att en stor del av din kanal inte följer våra policyer och riktlinjer. Du kan ansöka igen 30 dagar efter att du fått avslag. Kolla in våra vanliga frågor för tips om hur du kan förbättra din ansökan.

Granskningsprocessen

När du uppfyller kraven om antal prenumeranter och visningstid, har signerat villkoren för YouTubes partnerprogram och anslutit ett AdSense-konto placeras din ansökan i en kö. Våra granskare tittar på din kanal i sin helhet för att se om den följer YouTubes policyer för intäktsgenerering.

Vi återkommer med vårt beslut när din kanal har granskats (det brukar ta ungefär en månad från det att kraven uppnåtts).

Obs! Ibland kanske du måste vänta över en månad. Det kan finnas flera orsaker till förseningar: ovanligt många ansökningar, systemproblem eller att vi ibland behöver flytta resurser. Våra policyspecialister försöker gå igenom alla ansökningar så fort som möjligt, men förseningar kan uppstå eftersom vi har ett begränsat antal specialister.

 

Går det att påskynda min ansökan?

Nej. Våra team kan inte påskynda din ansökan. Alla ansökningar placeras i kö och behandlas därefter i tur och ordning. Ibland krävs det flera granskningar av en kanal, i synnerhet om granskarna inte är överens om kanalens lämplighet för YPP. I sådana fall kan det krävas flera granskningar, och det tar då längre tid att fatta ett beslut.

Var aktiv för att tjäna pengar

I takt med att YouTubes partnerprogram växer är det viktigt att upprätthålla ett aktivt ekosystem av kanaler. Vi stöttar främst kreatörer som är aktiva och engagerar communityn, och förbehåller oss därför rätten att stänga av intäktsgenereringen för kanaler som inte laddar upp eller gör inlägg på Community-fliken under sex månader eller mer.

Vanliga frågor om ansökan

Vad händer om kanalen inte uppfyller programkraven?

Om du inte uppfyller kraven än kan du fortsätta att skapa originalinnehåll för att få fler tittare. Här är några resurser som kan hjälpa dig att få kanalen att växa:

Se alla resurser som du har tillgång till som kreatör.

Vad innebär giltiga offentliga visningstimmar?

Alla visningstimmar uppfyller inte kraven för YouTubes partnerprogram. 

Följande räknas som giltiga offentliga visningstimmar:
 • Visningstimmar från videor som du angett som offentliga
Visningstimmar från följande typer av videor uppfyller inte kraven för YPP: 
 • Privata videor
 • Olistade videor
 • Raderade videor
 • TrueView-kampanjer 

Godkänns jag automatiskt för YPP när jag uppfyller kraven?

Nej. Varje kanal som uppfyller kraven måste genomgå standardgranskningen. Vårt team tittar på din kanal i sin helhet för att se om den följer YouTubes policyer för intäktsgenerering. Endast kanaler som följer våra policyer och riktlinjer kan generera intäkter från sitt innehåll.

Vad händer om kanalen inte längre uppfyller kraven efter min ansökan?

Vi skickar din kanal till granskning när du når gränsen för antalet giltiga offentliga visningstimmar och antal prenumeranter. Så det spelar ingen roll om antalet prenumeranter eller antalet visningstimmar sjunker under gränsen medan du väntar på granskningen. Om du har uppnått gränsen och ansökt till YPP kommer vi ändå att granska kanalen för YPP-lämplighet.

YouTube förbehåller sig dock rätten att, efter eget gottfinnande, stänga av intäktsgenereringen för kanaler om kanalen är inaktiv och inte laddar upp innehåll eller gör inlägg i communityn under sex månader eller längre.

Intäktsgenerering stängs av för kanaler som bryter mot någon av YouTubes policyer för intäktsgenerering, oavsett antal visningstimmar och prenumeranter.

Vad gäller om jag redan har ansökt i klassiska Studio?
Om du påbörjade ansökningsprocessen i klassiska Studio kan det se lite annorlunda ut. Om du tidigare
 • har signerat villkoren för YouTubes partnerprogram har vi sparat avtalet. Du behöver ansluta ditt AdSense-konto eller registrera dig för ett i YouTube Studio när du når gränsen. 
 • har signerat villkoren för YouTubes partnerprogram OCH anslutit ditt AdSense-konto har vi sparat avtalet och dina AdSense-uppgifter. När du når gränsen läggs kanalen automatiskt till i YPP-granskningskön.
Är du inte så insatt i YPP och osäker på var du kan hitta mer information? Gå kursen Välkommen till YPP i Akademin för kreatörer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?