YouTube-partnerprogramma: overzicht en deelnamevereisten

Geüpdatet in november 2019. Er zijn geen wijzigingen in de deelnamevereisten voor het YouTube-partnerprogramma (YPP). We brengen enkele wijzigingen aan in het aanmeldingsproces voor het YPP, waardoor het er mogelijk toch anders uitziet. 

Wat is er nieuw: 

 • Je kunt het aanmeldingsproces voor het YouTube-partnerprogramma pas starten als je de drempel van duizend abonnees en vierduizend uur aan geldige openbare kijktijd hebt bereikt in de afgelopen twaalf maanden. 
 • Je kunt vragen om een melding als je die drempel bereikt. 

Verschil in kijktijd in de klassieke versie van Creator Studio:

 • Voorheen lieten we in de klassieke versie van Creator Studio de kijktijd van je openbare, verborgen en privévideo's zien bij de beoordeling voor het YPP. Dit was een fout, want alleen de openbare kijktijd telt mee voor het YPP.
 • We hebben het nieuwe aanmeldscherm in YouTube Studio aangepast. Hier wordt nu alleen je openbare kijktijd weergegeven. 

Als je het aanmeldingsproces bent gestart in de klassieke versie van Creator Studio, ziet alles er mogelijk iets anders uit. Hierbij geldt het volgende:

 • Als je al eerder de algemene voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma hebt ondertekend, hebben we je gegevens al. Je moet je AdSense-account dan koppelen of je hiervoor aanmelden in YouTube Studio zodra je de drempel hebt bereikt. 
 • Als je al eerder de voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma hebt ondertekend EN je AdSense-account hebt gekoppeld, hebben we je overeenkomst en AdSense-gegevens bewaard. Zodra je de drempel bereikt, wordt je kanaal automatisch toegevoegd aan de beoordelingswachtrij voor het YPP.

Met het YouTube-partnerprogramma (YPP) krijgen creators toegang tot extra YouTube-bronnen en -functies. In dit artikel vind je een overzicht van de beschikbare functies, de deelnamecriteria, een aanmeldingschecklist en enkele veelgestelde vragen.

Intro to Making Money on YouTube

Wat je krijgt

Minimale deelnamevereisten

 1. Je voldoet aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten.
  • Het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten is een verzameling beleidsregels die het genereren van inkomsten op YouTube mogelijk maken. Als je een YouTube-partner bent, moet je volgens je overeenkomst en het beleid van het YouTube-partnerprogramma voldoen aan deze beleidsregels om inkomsten te kunnen genereren op YouTube.
 2. Je woont in een land of regio waar het YouTube-partnerprogramma beschikbaar is.
 3. Je hebt in de afgelopen twaalf maanden een geldige openbare kijktijd bereikt van minimaal vierduizend uur.
 4. Je hebt meer dan duizend abonnees.
 5. Je hebt een gekoppeld AdSense-account.

Aanmeldingschecklist voor het YouTube-partnerprogramma

Iedereen die deze drempel bereikt, kan zich voor het YPP aanmelden, maar je moet wel aan enkele van onze richtlijnen voldoen. We hebben deze checklist opgesteld om je tijdens het aanmeldingsproces te begeleiden.

 1. Zorg dat je kanaal voldoet aan ons beleid en onze richtlijnen. Als je je aanmeldt, doorloop je een standaard beoordelingsproces om te controleren of je kanaal aan ons beleid en onze richtlijnen voldoet. Alleen kanalen die hieraan voldoen, worden tot het programma toegelaten. We controleren ook voortdurend kanalen in het programma om te zien of ze aan ons beleid en onze richtlijnen blijven voldoen.
 2. Zorg dat je minimaal duizend abonnees en vierduizend geldige uren aan kijktijd hebt. We hebben context nodig als we beoordelen of kanalen toegang kunnen krijgen tot het YouTube-partnerprogramma. Als je aan de drempelwaarden voldoet, betekent dit meestal dat je veel content hebt. De drempelwaarden helpen ons een onderbouwd antwoord te geven op de vraag of je kanaal aan ons beleid en onze richtlijnen voldoet. Je kunt je pas aanmelden voor het YPP als je deze drempel hebt bereikt. 
 3. Onderteken de YPP-voorwaarden. Je kunt een melding krijgen wanneer je de drempel voor het aantal abonnees en uren aan openbare kijktijd bereikt. Zodra je kanaal aan de drempel voldoet, volg je deze instructies:
  1. Log in bij YouTube.
  2. Klik rechtsboven op je profielfoto > YouTube Studio (bèta).
  3. Klik in het linkermenu op Inkomsten genereren.
  4. Als je de drempel nog niet hebt bereikt, klik je op Een melding sturen wanneer ik in aanmerking kom. Je krijgt dan een e-mail als je duizend abonnees en vierduizend uur kijktijd hebt behaald in de afgelopen twaalf maanden. Als je de drempel al hebt bereikt, klik je op de kaart 'Voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma bekijken' op Starten
  5. Als je de voorwaarden hebt ondertekend, markeren we deze stap met een groene 'Klaar' op de kaart 'Voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma bekijken'. 
 4. Zorg dat je maar één AdSense-account hebt. Tijdens het aanmeldingsproces moet je een AdSense-account koppelen om te worden betaald. 
  1. Klik op de kaart 'Meld je aan voor Google AdSense' op Starten
   • Als je al een goedgekeurd AdSense-account hebt, gebruik je dat account. Je kunt zo veel kanalen als je wilt aan één AdSense-account koppelen.
   • Als je geen AdSense-account hebt, kun je dit maken door de instructies op het scherm te volgen.
  2. Zodra je je AdSense-account hebt gekoppeld, markeren we deze stap met een groene 'Klaar' op de kaart 'Meld je aan voor Google AdSense'. 
 5. Laat je kanaal beoordelen. Zodra je de voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma hebt ondertekend en een AdSense-account hebt gekoppeld, wordt je kanaal automatisch in een beoordelingswachtrij geplaatst. Onze geautomatiseerde systemen en onze reviewers bekijken dan de content van je kanaal om te controleren of deze aan al onze richtlijnen voldoet. Je kunt de status van je aanmelding op ieder moment bekijken op https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Als je wordt toegelaten tot het YPP: Gefeliciteerd! Je kunt nu advertentievoorkeuren instellen en het genereren van inkomsten inschakelen voor je uploads. Hier vind je een lijst met veelgestelde vragen die we krijgen van creators die net tot het YPP zijn toegelaten. 
  2. Als je bent afgewezen voor het YPP: Onze reviewers hebben vastgesteld dat een aanzienlijk deel van je kanaal niet aan ons beleid en onze richtlijnen voldoet. Je kunt je dertig dagen na de afwijzing opnieuw aanmelden voor het programma. Bekijk onze veelgestelde vragen als je wilt weten hoe je meer kans maakt om toegelaten te worden tot het YPP.

Beoordelingsproces

Als je aan onze drempelwaarden voor abonnees en kijktijd voldoet, de voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma hebt ondertekend en een AdSense-account hebt gekoppeld, wordt je aanmelding in een wachtrij geplaatst. Onze reviewers bekijken je kanaal als geheel om te controleren of het voldoet aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten.

We nemen contact met je op over de beslissing als je kanaal is beoordeeld (meestal ongeveer een maand nadat je de drempelwaarden hebt bereikt).

Opmerking: Het is mogelijk dat je langer dan een maand moet wachten. Het proces kan om meerdere redenen meer tijd in beslag nemen: bijvoorbeeld als we ongebruikelijk veel aanmeldingen ontvangen, er problemen zijn met de systemen of onze medewerkers zich door omstandigheden op andere taken moeten richten. Onze beleidsspecialisten verwerken aanmeldingen zo snel mogelijk, maar soms kan de beoordeling wat meer tijd in beslag nemen omdat we een beperkt aantal specialisten in dienst hebben.

 

Kunnen jullie mijn aanmelding sneller verwerken?

Nee. Onze teams kunnen je aanmelding niet sneller verwerken. Alle aanmeldingen worden in een wachtrij geplaatst en verwerkt in de volgorde waarin we ze ontvangen. Soms moet een kanaal meer dan één keer worden beoordeeld, met name als reviewers het oneens zijn over de geschiktheid van je kanaal voor het YPP. Als dit het geval is, moet je kanaal mogelijk meerdere keren worden beoordeeld, waardoor het langer duurt voordat we een beslissing nemen.

Veelgestelde vragen over aanmeldingen

Wat als ik de drempelwaarden voor het programma niet haal?

Heb je de drempel nog niet gehaald? Blijf dan originele content maken en je publiek uitbreiden. Hier vind je enkele bronnen waarmee je je kanaal kunt laten groeien:

Bekijk alle bronnen die je als creator kunt gebruiken.

Wat zijn 'geldige uren openbare kijktijd'?

Niet alle uren kijktijd tellen mee voor de drempelwaarden voor het YouTube-partnerprogramma. 

Het volgende telt als geldige openbare kijktijd:
 • Kijktijd voor video's die je als openbaar hebt ingesteld
De kijktijd voor de volgende soorten video's telt niet mee voor de YPP-drempel: 
 • Privévideo's
 • Verborgen video's
 • Verwijderde video's
 • TrueView-campagnes 

Kom ik automatisch in het YPP zodra ik de drempel haal?

Nee. Elk kanaal dat de drempel haalt, moet het standaard beoordelingsproces doorlopen. Ons team bekijkt je kanaal als geheel om te controleren of het voldoet aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten. Alleen kanalen die aan onze beleidsregels en richtlijnen voldoen, kunnen inkomsten genereren.

Wat gebeurt er als mijn waarden onder de drempel zakken nadat ik me heb aangemeld?

We beoordelen je kanaal zodra je aan onze drempel voldoet. Het maakt dus niet uit als het aantal abonnees of de kijktijd onder deze drempel zakt in afwachting van de beoordeling. Als je de drempel hebt bereikt en je je hebt aangemeld voor het YPP, zullen we je kanaal gewoon beoordelen op geschiktheid voor het YPP.

YouTube behoudt zich wel het recht voor om naar eigen goeddunken het genereren van inkomsten stop te zetten voor kanalen die zes maanden of langer inactief zijn en geen video's uploaden of communityposts plaatsen.

Kanalen die het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten schenden, kunnen niet langer inkomsten genereren, ongeacht de kijktijd en het aantal abonnees.

Wat moet ik doen als ik me al heb aangemeld in de klassieke versie van Creator Studio?
Als je het aanmeldingsproces bent gestart in de klassieke versie van Creator Studio, ziet alles er mogelijk iets anders uit. Hierbij geldt het volgende:
 • Als je al eerder de algemene voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma hebt ondertekend, hebben we je gegevens al. Je moet je AdSense-account dan koppelen of je hiervoor aanmelden in YouTube Studio zodra je de drempel hebt bereikt. 
 • Als je al eerder de voorwaarden van het YouTube-partnerprogramma hebt ondertekend EN je AdSense-account hebt gekoppeld, hebben we je overeenkomst en AdSense-gegevens bewaard. Zodra je de drempel bereikt, wordt je kanaal automatisch toegevoegd aan de beoordelingswachtrij voor het YPP.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?