Informace o Partnerském programu YouTube a podmínkách vstupu

Aktualizace k listopadu 2020: V této aktualizaci jsme rozšířili sekci častých otázek a odpovědí a doplnili jsme kontextové vysvětlení toho, proč se reklamy zobrazují také u videí na kanálech, které nejsou členy Partnerského programu YouTube.

Partnerský program YouTube (PPY) umožňuje autorům lepší přístup ke zdrojům a funkcím YouTube a přímý přístup k týmu podpory pro autory. Také vám umožní podíl na výnosech z reklam zobrazovaných u vašeho obsahu. Tento článek uvádí přehled dostupných funkcí, kritéria pro účast, podmínky pro podání žádosti a odpovědi na nejčastější dotazy.

Intro to Making Money on YouTube

Co získáte

Minimální požadavky pro vstup do programu

 1. Dodržujete všechny zásady zpeněžení na YouTube.
  • Zásady zpeněžení na YouTube jsou sbírkou zásad, které vám umožňují zpeněžování na YouTube. Pokud jste partnerem YouTube, vaše smlouva včetně zásad Partnerského programu YouTube vyžaduje dodržování těchto zásad zpeněžení, aby bylo možné na YouTube potenciálně vydělávat peníze.
 2. Žijete v zemi, kde je Partnerský program YouTube k dispozici.
 3. Za posledních 12 měsíců máte více než 4000 platných hodin sledování veřejných videí.
 4. Máte více než 1000 odběratelů.
 5. Máte připojený účet AdSense.

Podmínky pro podání žádosti o vstup do Partnerského programu YouTube

Žádost o vstup do programu PPY může podat každý, kdo dosáhne požadovaného limitu. Musí ale dodržovat některé naše zásady. Tento seznam uvádí, co je pro podání žádosti potřeba.

 1. Kanál musí splňovat naše zásady a pokyny. Po podání žádosti proběhne standardní proces kontroly, při kterém ověříme, jestli kanál splňuje naše zásady a pokyny. Do programu lze přijmout pouze kanály, které je splňují. Kanály také průběžně kontrolujeme a sledujeme, jestli naše zásady a pokyny stále dodržují.
 2. V účtu Google musíte mít zapnuté dvoufázové ověření, které účet chrání heslem a dalším zařízením. Pokud dvoufázové ověření nezapnete, může se kontrola žádosti protáhnout, proto tento krok důrazně doporučujeme. Funkci můžete aktivovat na adrese g.co/2sv.
 3. Účet musí mít alespoň 1 000 odběratelů a 4 000 platných hodin sledování veřejných videí. Když posuzujeme způsobilost kanálů pro vstup do Partnerského programu YouTube, potřebujeme více informací. Dosažení uvedené hranice většinou znamená, že máte dostatek vlastního obsahu. Nastavený limit nám umožňuje přijímat informovanější rozhodnutí o tom, jestli kanál splňuje naše zásady a pokyny. Žádost o přijetí do PPY můžete podat až v okamžiku, kdy tohoto limitu dosáhnete. 
 4. Přijměte podmínky PPY. Můžete požádat o zaslání oznámení v případě dosažení hranice odběratelů a počtu hodin sledování veřejných videí. Až váš kanál dosáhne požadované hranice, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Přihlaste se do YouTube.
  2. V pravém horním rohu klikněte na svoji profilovou fotku > Studio YouTube.
  3. V nabídce vlevo klikněte na Zpeněžení.
  4. Jestliže jste limitu nedosáhli, klikněte na možnost Zašlete mi oznámení, až budu splňovat požadavky. Až získáte 1 000 odběratelů a 4 000 hodin sledování za posledních 12 měsíců, zašleme vám e-mail. Pokud limit splňujete, klikněte na kartě Kontrola podmínek Partnerského programu na možnost Začít
  5. Po přijetí podmínek označíme tento krok na kartě Kontrola podmínek Partnerského programu zeleně jako hotový. 
 5. Máte účet AdSense (pouze jeden). Abyste mohli dostat zaplaceno, budete muset během přihlašovacího procesu připojit účet AdSense. 
  1. Na kartě Registrace do služby AdSense klikněte na možnost Začít
   • Pokud už účet AdSense máte, použijte ten, který je už schválený. S jedním účtem AdSense můžete propojit libovolný počet kanálů.
   •  Jestliže účet AdSense nemáte, vytvořte si ho podle pokynů na obrazovce.
  2. Po připojení účtu AdSense označíme tento krok na kartě Registrace do služby AdSense zeleně jako hotový. 
 6. Nakonec proběhne kontrola. Jakmile přijmete podmínky Partnerského programu YouTube a připojíte účet AdSense, bude váš účet automaticky zařazen do fronty ke kontrole. Naše automatické systémy a lidé z týmu kontroly pak prohlédnou obsah a zkontrolují, jestli splňuje všechny naše pokyny. Stav své žádosti si můžete kdykoliv zkontrolovat na adrese https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Pokud jste byli přijati do programu PPY: Blahopřejeme! Nyní si můžete u nahraných videí upravit nastavení reklam a povolit zpeněžení. Přečtěte si odpovědi na časté dotazy autorů, kteří do programu právě vstoupili. 
  2. Pokud vám byl vstup do programu PPY zamítnut: Naši kontroloři zjistili, že značná část obsahu nesplňuje naše zásady a pokyny. Po uplynutí 30 dnů od zamítnutí ale můžete žádost podat znovu. Prostudujte si časté dotazy, kde najdete tipy, jak při dalším podání žádosti zvýšit své šance na úspěch.

Průběh kontroly

Jakmile splníte limit počtu odběratelů a sledovanosti, přijmete podmínky Partnerského programu YouTube a připojíte účet AdSense, vaše žádost bude zařazena do fronty. Lidé z týmu kontroly kanál celkově prohlédnou a zkontrolují, jestli splňuje zásady zpeněžení na YouTube.

Po dokončení kontroly vám zašleme rozhodnutí (obvykle přibližně měsíc poté, kdy dojde ke splnění požadavků).

Poznámka: Někdy je třeba počkat déle než měsíc. Zpoždění může mít různé příčiny, např. nezvykle vysoký počet žádostí, systémové problémy nebo třeba když zrovna potřebujeme, aby naši pracovníci řešili jiné úkoly. Naši odborníci na zásady se snaží projít žádosti co nejrychleji, ale protože jich je jen omezený počet, může docházet ke zpožděním.

Lze proces zpracování žádosti urychlit?

Ne. Naše týmy nemohou průběh zpracování žádosti nijak urychlit. Všechny žádosti jsou zařazovány do fronty a jejich zpracování probíhá v pořadí, ve kterém jsou přijaty. Někdy je nutné provést více kontrol kanálu, především v případě, kdy se několik kontrolorů neshodne na tom, zda je kanál k účasti v programu PPY způsobilý. V takovém případě je potřeba provést další kontroly a rozhodování může trvat déle.

Pokud chcete vydělávat peníze, musíte být aktivní

Partnerský program YouTube se stále rozrůstá, a proto je velmi důležité udržovat zdravý a aktivní ekosystém kanálů. Naši podporu chceme zaměřit na autory, kteří jsou aktivní a komunikují s diváky. Může se proto stát, že vypneme zpeněžení kanálům, které po dobu šesti měsíců nebo déle nezveřejní žádné video ani příspěvek na kartě Komunita.

Časté dotazy ohledně přihlášek a podobně

Co když limity pro vstup do programu nesplním?

Pokud podmínky dosud nesplňujete, pracujte dále na vytváření originálního obsahu a rozšiřujte si okruh diváků. Prostudujte si naše materiály, které pomohou kanálu růst:

Prohlédněte si zdroje, které máte jako autor k dispozici.

Co znamená pojem „platné veřejné hodiny sledování“?

Některé hodiny sledování se do limitů pro vstup do Partnerského programu YouTube nezapočítávají. 

Co se počítá jako platné veřejné hodiny sledování:
 • hodiny sledování, které jste získali z videí nastavených jako veřejná.
Do limitu pro vstup do PPY se nepočítají hodiny sledování získané z následujících druhů videí: 
 • soukromá videa,
 • neveřejná videa,
 • smazaná videa,
 • reklamní kampaně,
 • videa přehraná z panelu Příběhy a krátká videa.

Když splním limity, bude můj kanál automaticky do programu PPY přijat?

Ne. Každý kanál, který splní limity, musí absolvovat standardní proces kontroly. Lidé z týmu kontroly kanál celkově prohlédnou a zkontrolují, jestli splňuje zásady zpeněžení na YouTube. Na zpeněžení mají nárok pouze kanály, které dodržují naše zásady a pokyny.

Co když moje počty klesnou pod stanovenou hranici po podání žádosti?

Váš kanál odešleme ke kontrole okamžitě, jakmile splníte nastavený limit veřejných hodin sledování a dosáhnete stanoveného počtu odběratelů. Nezáleží tedy na tom, jestli během kontroly počet odběratelů nebo hodin sledování klesne. Pokud jste limit splnili a podali žádost o přijetí do PPY, kanál stejně zkontrolujeme.

YouTube si však vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odstranit zpeněžení kanálům, pokud jsou neaktivní a v uplynulých 6 měsících nenahrávaly videa ani nezveřejňovaly komunitní příspěvky.

Kanály přijdou o možnost zpeněžení, pokud poruší některou ze zásad zpeněžení na YouTube, bez ohledu na počet hodin sledování a odběratelů.

Co když jsem podal(a) žádost o přijetí v klasickém Studiu pro autory?
Pokud jste podali žádost již dříve v klasickém Studiu pro autory a stále se chcete stát členem partnerského programu YouTube, zkontrolujte, zda má váš kanál nárok, a podejte žádost znovu podle pokynů pro podání žádosti uvedených na této stránce.
Nejsem již součástí PPY (nebo jsem nikdy ani nebyl/a) a u mých videí se zobrazují reklamy. Získávám výnosy z reklam?
YouTube může zobrazovat reklamy u veškerého obsahu na platformě. To znamená, že pokud jste dříve byli součástí PPY (ale momentálně nejste), pořád se u vašeho obsahu mohou reklamy zobrazovat. V takovém případě ale nezískáváte podíl na výnosech.

Pokud se v budoucnu k programu PPY navrátíte, budete moci také znovu získávat podíl na výnosech z reklam, zobrazovaných po vašem návratu. V takovém případě se při návratu do PPY ujistěte, že váš kanál splňuje kvalifikační podmínky nastíněné na této stránce.
Jste v PPY nově a nevíte kam dál? Podívejte se na lekci Vítejte v programu PPY Akademie pro autory.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?