Общ преглед и условия на Партньорската програма на YouTube

От 1 ноември създателите, които имат възможност за приходи, трябва да включат потвърждаването в две стъпки в профила си в Google, използван за канала им в YouTube, за да имат достъп до YouTube Studio или „Мениджър на съдържанието“ на Studio. Научете повече

Актуализация от август 2021 г.: Актуализирахме тази статия, за да включим подробности за ново условие за присъединяване към Партньорската програма на YouTube.

Партньорската програма на YouTube дава на създателите повече достъп до ресурсите и функциите на платформата, като например директен достъп до екипа ни за поддръжка за създатели. Тя също така дава възможност за споделяне на приходите от реклами, които се показват в съдържанието ви. В тази статията можете да прегледате:

 • налични функции;
 • критерии за присъединяване;
 • контролния списък за кандидатстване;
 • други ЧЗВ относно Партньорската програма на YouTube.

Intro to Making Money on YouTube

Какво получавате

Минимални условия за присъединяване

 1. Трябва да спазвате правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи.
  • Това са правила, които ви дават възможност за приходи от канали в YouTube. Като партньор на платформата, който иска да печели пари чрез платформата, подписаното от вас споразумение и правилата на Партньорската програма на YouTube ви задължават да спазвате правилата за получаване на възможност за приходи.
 2. Местожителството ви трябва да е в държава или регион, където Партньорската програма на YouTube е достъпна.
 3. Не трябва да имате активни предупреждения съгласно правилата на общността за канала си.
 4. Трябва да имате над 4000 валидни часа гледане на публични видеоклипове през последните 12 месеца.
 5. Трябва да имате над 1000 абонати.
 6. Трябва да имате свързан профил в AdSense.

Контролен списък за кандидатстване за Партньорската програма на YouTube

Всеки, който е достигнал прага, може да заяви участие в Партньорската програма на YouTube, но трябва да проверите дали спазвате правилата ни. Този контролен списък има за цел да ви помогне да преминете през процеса на кандидатстване.

 1. Каналът ви трябва да спазва правилата и указанията ни и да няма активни предупреждения съгласно правилата на общността. Когато кандидатствате, ще преминете през стандартен процес на преглед, за да проверим дали каналът ви спазва правилата и указанията ни. Каналите, които отговарят на правилата и насоките ни, ще бъдат приети в програмата. Също така непрекъснато проверяваме каналите в програмата, за да сме сигурни, че продължават да спазват правилата и указанията ни.
 2. Активирайте потвърждаването в две стъпки за профила си в Google, за да защитите последния както с парола, така и с второ устройство. Ако не използвате тази функция, може да има забавяне в прегледа на заявлението ви за участие. Затова силно препоръчваме да я включите. Отворете g.co/2sv, за да започнете.
 3. Трябва да имате поне 1000 абонати и 4000 валидни часа гледане на публични видеоклипове. Когато оценяваме каналите, заявили участие в Партньорската програма на YouTube, ни е необходим контекст. Когато достигнете този праг, това обикновено означава, че имате повече съдържание. Прагът ни помага да вземем по-информирано решение дали каналът ви отговаря на правилата и указанията ни. Можете да кандидатствате за участие в Партньорската програма на YouTube след достигане на този праг.
 4. Трябва да приемете условията на Партньорската програма на YouTube. Можете да заявите получаване на известие при достигане на прага за брой абонати и часове гледане на публични видеоклипове. След като каналът ви достигне прага, изпълнете тези инструкции:
  1. Влезте в профила си в YouTube.
  2. Горе вдясно кликнете върху снимката на потребителския си профил и след това YouTube Studio.
  3. В менюто вляво кликнете върху Възможност за приходи.
  4. Ако не сте достигнали прага, кликнете върху Искам да получа известие, когато отговарям на условията, за да получите имейл, когато достигнете 1000 абонати и 4000 часа гледане през последните 12 месеца. Ако сте го достигнали, кликнете върху Стартиране в картата „Преглед на правилата на Партньорската програма“.
  5. След като приемете условията, ще означим тази стъпка със зелен знак „Готово“ в посочената по-горе карта.
 5. Уверете се, че имате само един профил в AdSense. Като част от процеса на кандидатстване трябва да свържете профил в AdSense за получаване на плащания. 
  1. Кликнете върху Стартиране в картата „Регистриране за Google AdSense“. 
   • За да използвате вече създаден профил в AdSense, той трябва да е одобрен. С един профил в AdSense можете да свържете неограничен брой канали.
   • Ако нямате профил в AdSense, можете да създадете такъв, като изпълните инструкциите на екрана.
  2. След като свържете профила си в AdSense, ще означим тази стъпка със зелен знак „Готово“ в картата „Регистриране за Google AdSense“.
 6. Следва преглед на канала ви. След като приемете условията на Партньорската програма на YouTube и свържете профил в AdSense, каналът ви автоматично ще бъде поставен на опашката за преглед. Автоматизираните ни системи и проверяващите служители ще разгледат съдържанието на канала ви, за да разберат дали са спазени всички наши указания. По всяко време можете да проверявате състоянието на заявлението си на адрес https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Ако заявлението ви за участие в Партньорската програма на YouTube е прието: Поздравления! Вече можете да настройвате предпочитания за реклами и да активирате възможността за приходи за качванията си. Следва списък с ЧЗВ, които ни задават наскоро присъединилите се към програмата създатели. 
  2. Ако заявлението ви за участие в Партньорската програма на YouTube не е прието: Проверяващите служители са установили, че правилата и указанията ни не са спазени за съществена част от канала ви. Можете да кандидатствате отново 30 дни след отказа. Прегледайте нашите ЧЗВ за съвети как да направите заявлението си по-надеждно.

Процес на преглед

Заявлението ви ще бъде поставено в опашката, след като:

 • достигнете посочения праг за абонати и време на гледане;
 • нямате активни предупреждения съгласно правилата на общността;
 • приемете условията на Партньорската програма на YouTube;
 • свържете профила си в AdSense.

Проверяващите служители ще разгледат цялостно канала ви, за да разберат дали отговаря на правилата за възможност за приходи от канали в YouTube.

След като прегледаме канала ви, ще ви уведомим за решението си (обикновено около 1 месец след достигане на прага).

Забележка: Понякога може да се наложи да чакате повече от месец. Причините за това може да са няколко – по-голям брой заявления от обикновено, проблеми със системите или от време на време необходимост от пренасочване на ресурси. Специалистите ни по правилата се опитват да преглеждат заявленията за участие възможно най-бързо, но са възможни закъснения поради ограничения брой специалисти.

Можете ли да ускорите процеса на кандидатстване?

Не. Екипите ни не могат да ускорят процеса на кандидатстване. Всички кандидатури се поставят на опашка и се обработват според реда на получаване. Понякога за каналите се изисква повече от един преглед, особено ако няколко проверяващи служители са на различно мнение дали каналът ви е подходящ за Партньорската програма на YouTube. В тези случаи са необходими няколко прегледа, което съответно означава повече време за вземане на решение.

Печелене на пари чрез активно участие

Тъй като Партньорската програма на YouTube продължава да се разраства, е важно да се поддържа стабилна и активна екосистема от канали. За да предоставяме подкрепа на създатели, които са активни и ангажирани с общността, може да деактивираме възможността за приходи за канали, които не са качвали видеоклипове или публикували съдържание в раздела „Общност“ в продължение поне на 6 месеца.

ЧЗВ относно прилагането и много други

Какво се случва, ако не достигна прага на програмата?

Ако все още сте под прага, продължавайте да създавате оригинално съдържание и да изграждате аудиторията си. Ето някои ресурси, които могат да ви помогнат да развиете канала си:

Прегледайте наличните ресурси за създатели.

Ако имате активни предупреждения съгласно правилата на общността за канала си, можете да кандидатствате след изтичане на валидността им или след успешно обжалване с цел премахването им. Това условие важи само за тези, които искат да се присъединят към Партньорската програма на YouTube. Настоящите членове на програмата няма да бъдат премахнати, когато получават предупреждения съгласно правилата на общността.

Какво означава „часове гледане на публични видеоклипове“?
Не всички часове гледане се добавят за достигане на прага за Партньорската програма на YouTube. 

Какво се счита за валиден час гледане на публични видеоклипове:
 • Часове гледане от видеоклипове, зададени като публични.
Часовете гледане, получени чрез следните типове видеоклипове, не се добавят за достигане на прага за Партньорската програма на YouTube: 
 • Частни видеоклипове
 • Скрити видеоклипове
 • Изтрити видеоклипове
 • Рекламни кампании
 • Видеоклипове, възпроизведени от „Видеоистории“ и лавицата с кратки видеоклипове
 • Потоци на живо, които не са конвертирани във VOD (видео при поискване).

Ако достигна прага, автоматично ли ще вляза в Партньорската програма на YouTube?

Не. Всеки канал, който достигне прага, ще премине през стандартен процес на преглед. Екипът ни ще разгледа цялостно канала ви, за да разбере дали отговаря направилата за възможност за приходи от канали в YouTube. Също така за да кандидатствате, не трябва да имате активни предупреждения съгласно правилата на общността за канала си. Каналите, които спазват правилата и указанията ни, ще имат възможност за приходи.

Какво се случва, ако стойностите на броячите ми паднат под прага след подаване на заявлението за участие?

Ще изпратим канала ви за преглед, след като достигне прага за абонати и валидни часове гледане на публични видеоклипове. Той ще бъде прегледан дори и броят на абонатите или часовете гледане да паднат под прага, докато изчаквате преглед. Ако сте достигнали прага и сте кандидатствали за участие в Партньорската програма на YouTube, ще прегледаме дали каналът ви е подходящ за нея.

Но си запазваме правото по свое усмотрение да премахваме възможността за приходи за канали, ако са неактивни и не качват съдържание или не публикуват в раздел „Общност“ от поне 6 месеца.

Каналите ще загубят възможността за приходи, ако нарушат някое от правилата за възможност за приходи от канали в YouTube, независимо от времето на гледане или броя абонати, които са постигнали.

Какво се случва, ако вече имам подадено заявление за участие чрез класическото приложение „Студио“

Ако по-рано сте започнали процеса на кандидатстване за Партньорската програма на YouTube чрез класическото приложение „Студио“ и все още искате да участвате:

 • Проверете дали каналът ви продължава да отговаря на условията и отново изпратете заявление. Можете да изпълните инструкциите за кандидатстване, описани на тази страница.
Вече не участвам в Партньорската програма на YouTube (или никога не съм бил(а) неин член), но виждам реклами във видеоклиповете си. Печеля ли приходи от тези реклами?

YouTube може да показва реклами в цялото съдържание в платформата. Ако по-рано сте участвали в Партньорската програма на YouTube (и понастоящем не сте неин член), в съдържанието ви може да продължават да се показват реклами. В този случай не получавате дял от приходите.

Ако в бъдеще отново се присъедините към Партньорската програма на YouTube, ще можете да получавате дял от генерираните след повторното присъединяване приходи от реклами, показвани в съдържанието ви. В този случай, когато отново кандидатствате за програмата, каналът ви трябва да отговаря на критериите за участие, посочени на тази страница.

Нямате опит с Партньорската програма на YouTube и не знаете как да продължите? Участвайте в урока за въведение в Партньорската програма на YouTube в Академията за създатели.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false