Thay đổi về số lượng nhận xét

Có thể bạn đang gặp phải sự cố trong đó số lượng nhận xét trên trang xem video khác với số lượng nhận xét bạn nhìn thấy trong YouTube Analytics. Chúng tôi đang cập nhật hệ thống để đảm bảo sự nhất quán, vì vậy số liệu gần đây có thể đã thay đổi.

Xin yên tâm rằng ngay cả khi số lượng nhận xét của bạn giảm xuống thì không có nhận xét nào bị xóa. YouTube không bao giờ xóa nhận xét trừ khi nhận xét vi phạm quy tắc của chúng tôi về spam hoặc các chính sách khác liệt kê trong Nguyên tắc cộng đồng.

Số lượng nhận xét chính xác là gì?

Trong trang xem, số lượng nhận xét thực tế tải trên trang là số liệu chính xác. Số liệu bạn nhìn thấy được liệt kê phía trên trường nhận xét trên trang xem video hiện có thể không chính xác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?