การเปลี่ยนแปลงจำนวนความคิดเห็น

ขณะนี้คุณอาจพบปัญหาจำนวนความคิดเห็นบนหน้าสำหรับดูของวิดีโอแตกต่างจากตัวเลขที่คุณเห็นใน YouTube Analytics เรากำลังอัปเดตระบบของเราเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้

ขอให้มั่นใจว่าแม้จำนวนความคิดเห็นของคุณจะลดลง แต่ระบบไม่ได้ลบความคิดเห็นใดๆ ออกไป YouTube ไม่เคยลบความคิดเห็นนอกจากว่าจะละเมิดกฎสำหรับสแปมหรือนโยบายอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ของชุมชนของเรา

จำนวนความคิดเห็นที่ถูกต้องคือจำนวนใด

ความคิดเห็นจริงๆ ที่แสดงในหน้าสำหรับดูคือจำนวนที่ถูกต้อง ส่วนตัวเลขที่คุณเห็นแสดงอยู่ด้านบนช่องความคิดเห็นบนหน้าสำหรับดูของวิดีโออาจไม่ถูกต้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร