Ändringar av antalet kommentarer

Du kan uppleva problem med att antalet kommentarer på videons visningssida skiljer sig åt från vad som anges i YouTube Analytics. Vi uppdaterar våra system för att kunna säkerställa enhetlighet, så siffrorna kan ha justerats nyligen.

Även om antalet kommentarer har minskat så har inga kommentarer tagits bort. YouTube tar bara bort kommentarer om de bryter mot våra regler för spam eller andra policyer i Riktlinjerna för mötesplatsen.

Vilket är det rätta antalet kommentarer?

På visningssidan utgör de faktiska kommentarerna som visas det korrekta antalet. Antalet som du ser angivet ovanför kommentarsfältet på en videos visningssida kanske inte är korrekt för tillfället.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?