Προβολή των πρόσφατων εγγεγραμμένων χρηστών

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους 100 πιο πρόσφατους εγγεγραμμένους χρήστες του καναλιού σας στην έκδοση beta του YouTube Studio. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο οι συνδρομητές που έχουν επιλέξει να εμφανίζονται δημόσια οι εγγραφές τους. Όταν ένας χρήστης συμμετέχει για πρώτη φορά στο YouTube, η λίστα συνδρομών του ορίζεται από προεπιλογή σε απόρρητη.

Προβολή της λίστας των πρόσφατων εγγεγραμμένων χρηστών

  1. Συνδεθείτε στην έκδοση beta του YouTube Studio.
  2. Στον Πίνακα ελέγχου, αναζητήστε την κάρτα Πρόσφατοι εγγεγραμμένοι.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δείτε περισσότερα για να επεκτείνετε την κάρτα.

Οδηγίες για την Κλασική προβολή του Creator Studio

  1. Συνδεθείτε στο YouTube.
  2. Μεταβείτε στη Λίστα εγγεγραμμένων κάνοντας κλικ στις επιλογές Creator Studio > Κοινότητα > Εγγεγραμμένοι.
  3. Μπορείτε να δείτε τον συνολικό αριθμό συνδρομητών στο επάνω μέρος της σελίδας. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο οι συνδρομητές που έχουν επιλέξει να γνωστοποιούν δημόσια τις συνδρομές τους.
  4. Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα κατά Πιο πρόσφατα ή Πιο δημοφιλή χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία.

Ποιοι εγγεγραμμένοι χρήστες εμφανίζονται

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες εμφανίζονται στη λίστα των πρόσφατων εγγεγραμμένων σας αν:

  • Επιλέξουν να κάνουν τις εγγραφές τους δημόσιες
  • Έχουν εγγραφεί στο κανάλι σας τις τελευταίες 28 ημέρες

Ποιοι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν εμφανίζονται

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορεί να μην εμφανίζονται στη λίστα πρόσφατων εγγεγραμμένων σας αν:

 

Έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους; Διαβάστε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μας για τους εγγεγραμμένους στο YouTube
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;