Thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư về kênh đăng ký

Bạn có thể chọn đặt thông tin về kênh đăng ký của mình ở chế độ công khai hoặc riêng tư. Theo mặc định, mọi chế độ cài đặt về kênh đăng ký đều là riêng tư. 

 
 • Riêng tư: Khi bạn đặt các kênh đăng ký của mình ở chế độ riêng tư, không người dùng nào khác có thể biết các kênh mà bạn đăng ký. Tài khoản của bạn sẽ không xuất hiện trong Danh sách người đăng ký của một kênh ngay cả khi bạn đã đăng ký kênh đó. 
  Lưu ý: Nếu bạn tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký, thì những người xem khác sẽ công khai thấy bạn đã đăng ký kênh.
 • Công khai: Khi bạn đặt các kênh đăng ký của mình ở chế độ công khai, người dùng khác có thể biết các kênh mà bạn đăng ký. Danh sách các kênh đăng ký đó sẽ xuất hiện trên trang chủ kênh của bạn. Tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trong Danh sách người đăng ký của tất cả các kênh mà bạn đăng ký. 

Đặt kênh đăng ký của bạn ở chế độ công khai hoặc riêng tư

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn .
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Settings
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Quyền riêng tư.
 5. Bật hoặc tắt tùy chọn Đặt tất cả các kênh đăng ký của tôi ở chế độ riêng tư.

Ẩn số người đăng ký của bạn 

Khi bạn ẩn số người đăng ký, chỉ số này sẽ không hiển thị công khai cho những người dùng khác trên YouTube. Bạn vẫn có thể xem số người đăng ký của mình trong YouTube Studio.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Chuyển đến YouTube Studio.
 3. Nhấp vào Cài đặt sau đó Kênh sau đó Cài đặt nâng cao.
 4. Trong mục "Số người đăng ký", hãy bỏ đánh dấu "Hiển thị số người đã đăng ký kênh của tôi".
 5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?