Ladda upp 3D-video

Du kan ladda upp och spela upp 3D-videor som rektangulära 3D-videor eller 360-graders 3D (VR-videor). I den här artikeln beskriver vi vilken metadata som behövs om du vill ladda upp rektangulära 3D-videor. Lär dig att ladda upp 360-graders 3D-videor med hjälp av instruktionerna för uppladdning av videor i virtuell verklighet. Se till att 3D-videofilerna har den 3D-metadata som krävs.

YouTube har stöd för sida-vid-sida-stereolayout i vänster-höger-format (LR) för 3D-videor. Videon ska innehålla stereo-metadata som:

  • st3d-box i .mov/.mp4
  • StereoMode-elementet inställt till sida-vid-sida vänster-höger (LR) i .mkv/.webm eller
  • FPA-metadata i H264 SEI-headers

Obs! Om din 3D-video inte har 3D-metadata kan du lägga till den med hjälp av valfri programvara för videoredigering, som Sony Vegas Pro eller GoPro Studio eller med hjälp av FFmpeg-verktyget.

H.264-kodad video i en .mov eller .mp4-behållare

ffmpeg -i input_file.mkv -vcodec libx264 -x264opts\   "frame-packing=3:frame-packing-interpret=1:frame-packing-quincunx=0:frame-packing-grid=0,0,0,0" output_file.mp4

Matroska och WebM-video

ffmpeg -i input_file.mkv -c copy -metadata:s:v:0 stereo_mode=1 output_file.mkv

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?