Przesyłanie filmów 3D

Filmy 3D możesz przesyłać i odtwarzać zarówno jako standardowe filmy 3D, jak i sferyczne filmy 3D (nagrane w technologii VR). W tym artykule wyjaśnimy, jakie metadane są wymagane przy przesyłaniu filmów 3D. Aby dowiedzieć się, jak przesłać film sferyczny, postępuj zgodnie z instrukcjami przesyłania filmów w technologii VR. Sprawdź, czy Twoje pliki wideo 3D zawierają wymagane metadane 3D.

YouTube obsługuje tylko filmy 3D w układzie side-by-side, w którym prawy i lewy obraz wyświetlany jest obok siebie. Film powinien zawierać takie metadane, jak:

  • st3d box w formacie .mov lub .mp4,
  • element StereoMode ustawiony jako side-by-side LR w formacie .mkv lub .webm,
  • metadane FPA w nagłówkach H264 SEI.

Uwaga: jeśli Twój film 3D nie zawiera metadanych 3D, możesz dodać je za pomocą oprogramowania do edycji filmów, jak na przykład Sony Vegas Pro lub GoPro Studio, albo korzystając z narzędzia FFmpeg.

Film zakodowany w formacie H.264 w kontenerze .mov lub .mp4

ffmpeg -i input_file.mkv -vcodec libx264 -x264opts \    "frame-packing=3:frame-packing-interpret=1:frame-packing-quincunx=0:frame-packing-grid=0,0,0,0" output_file.mp4

Pliki wideo w formacie Matroska iWebM

ffmpeg -i input_file.mkv -c copy -metadata:s:v:0 stereo_mode=1 output_file.mkv

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?