Przesyłanie filmów 3D

Filmy 3D możesz przesyłać i odtwarzać jako standardowe filmy 3D, VR180 oraz sferyczne filmy 3D (nagrane w technologii VR).

YouTube obsługuje tylko filmy 3D w stereoskopowym układzie side-by-side, w którym prawy i lewy obraz są wyświetlane obok siebie. Film powinien zawierać takie metadane, jak:

  • st3d box w formacie .mov lub .mp4,
  • element StereoMode ustawiony jako side-by-side LR w formacie .mkv lub .webm,
  • metadane FPA w nagłówkach H264 SEI.

Jeśli Twój film 3D nie zawiera metadanych 3D, możesz dodać je za pomocą oprogramowania do edycji filmów, jak na przykład Sony Vegas Pro lub GoPro Studio, albo korzystając z narzędzia FFmpeg.

Film zakodowany w formacie H.264 w kontenerze .mov lub .mp4

ffmpeg -i input_file.mkv -vcodec libx264 -x264opts \ "frame-packing=3:frame-packing-interpret=1:frame-packing-quincunx=0:frame-packing-grid=0,0,0,0" output_file.mp4

Pliki wideo w formacie Matroska i WebM

ffmpeg -i input_file.mkv -c copy -metadata:s:v:0 stereo_mode=1 output_file.mkv

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false