Μεταφόρτωση βίντεο 3D

Μπορείτε να ανεβάζετε και να προβάλλετε βίντεο 3D είτε με τη μορφή ορθογώνιων βίντεο 3D είτε βίντεο 360 3D (βίντεο VR). 

Το YouTube υποστηρίζει τη στερεοσκοπική διάταξη βίντεο δίπλα-δίπλα αριστερά-δεξιά (LR) για τα βίντεο 3D. Το βίντεο θα πρέπει να περιέχει στερεοσκοπικά μεταδεδομένα όπως:

  • Το πλαίσιο st3d σε .mov/.mp4,
  • Το στοιχείο StereoMode προσαρμοσμένο σε διάταξη δίπλα-δίπλα αριστερά-δεξιά στο .mkv/.webm ή
  • Τα μεταδεδομένα FPA σε κεφαλίδες SEI H264

Αν το βίντεο 3D δεν διαθέτει μεταδεδομένα 3D, μπορείτε να τα προσθέσετε χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο που προτιμάτε, όπως το Sony Vegas Pro ή το GoPro Studio, ή χρησιμοποιώντας το εργαλείο FFmpeg.

Κωδικοποιημένο βίντεο H.264 σε κοντέινερ .mov ή .mp4

ffmpeg -i input_file.mkv -vcodec libx264 -x264opts \    "frame-packing=3:frame-packing-interpret=1:frame-packing-quincunx=0:frame-packing-grid=0,0,0,0" output_file.mp4

Φορμά βίντεο Matroska και WebM

ffmpeg -i input_file.mkv -c copy -metadata:s:v:0 stereo_mode=1 output_file.mkv 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
59
false