Kênh được chuyển sang Tài khoản thương hiệu

Thay đổi đối với các tài khoản tạo trước năm 2014

Những kênh tạo trước năm 2014 không sử dụng được tất cả các tính năng hiện có cho các tài khoản mới. Để đảm bảo tất cả các kênh đều có tính năng như nhau, chúng tôi đã cập nhật kênh của bạn bằng cách kết nối kênh với Tài khoản thương hiệu. Kênh của bạn có tên, video và số người đăng ký giống như trước đây nhưng có danh tính riêng để tên cá nhân và địa chỉ email của bạn không hiển thị với công chúng.

Nếu không chắc chắn về loại tài khoản mình có, bạn có thể kiểm tra trên YouTube.

Những điểm thay đổi:

  • Kênh YouTube của bạn hiện kết nối tự động với Tài khoản thương hiệu. Điều này cho phép kênh YouTube của bạn có tên và ảnh khác so với Tài khoản Google.
  • Giờ đây, bạn có toàn quyền sử dụng tính năng nhận xét, đổi tên kênhthêm người quản lý kênh.
  • Bạn có thể nhìn thấy địa chỉ email của mình ở một số trang cài đặt kênh nhưng địa chỉ đó không hiển thị công khai. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý kênh YouTube của bạn.
  • Kênh của bạn sẽ có nội dung như trước đây. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách kênh hay đăng ký, hãy thử chuyển đổi tài khoản bằng cách sử dụng Công cụ chuyển đổi tài khoản.
Lưu ý: Khi sử dụng Tài khoản thương hiệu, bạn cũng có thể nhìn thấy địa chỉ email lạ ở một số nơi, chẳng hạn như channel-name-1234@pages.plusgoogle.com. Đây không phải là địa chỉ email thực mà chỉ là giá trị nhận dạng cho Tài khoản thương hiệu. Bạn có thể có Tài khoản thương hiệu mặc dù Google+ không còn hoạt động.
Các thông báo qua email về kênh YouTube sẽ được gửi đến địa chỉ thông báo mà bạn có thể đặt cho Tài khoản thương hiệu. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?