Kênh chuyển sang Tài khoản thương hiệu

Thay đổi đối với các tài khoản tạo trước năm 2014

Những kênh được tạo trước năm 2014 không thể dùng tất cả các tính năng hiện có cho các tài khoản mới. Để đảm bảo rằng tất cả kênh đều có cùng các tính năng, chúng tôi đã cập nhật kênh của bạn bằng cách kết nối kênh với một Tài khoản thương hiệu. Kênh của bạn vẫn có tên, video và số người đăng ký giống như trước đây nhưng sẽ có danh tính riêng. Khi bạn có danh tính riêng này, tên và địa chỉ email cá nhân của bạn sẽ không xuất hiện công khai.

Nếu chưa rõ về loại tài khoản của mình, thì bạn có thể kiểm tra trên YouTube.

Những điều đã thay đổi:

  • Giờ đây, kênh YouTube của bạn sẽ tự động kết nối với Tài khoản thương hiệu. Hiện tại, đối với kênh trên YouTube của mình, bạn có thể dùng tên và ảnh khác với tên và ảnh trong Tài khoản Google.
  • Giờ đây, bạn có toàn quyền quản lý tính năng bình luận, đổi tên kênhthêm người quản lý kênh.
  • Bạn có thể thấy địa chỉ email của mình trong một số tùy chọn cài đặt của kênh , nhưng thông tin này sẽ không xuất hiện công khai. Tìm hiểu thêm về việc quản lý kênh trên YouTube.
  • Kênh của bạn vẫn sẽ có nội dung như trước đây. Nếu bạn không thể tìm thấy danh sách kênh hay một kênh đăng ký, hãy thử chuyển đổi tài khoản bằng cách dùng chức năng Chuyển đổi tài khoản.
Lưu ý: Khi sử dụng Tài khoản thương hiệu, bạn cũng có thể nhìn thấy địa chỉ email lạ ở một số vị trí, chẳng hạn như channel-name-1234@pages.plusgoogle.com. Đây thực ra không phải là email mà chỉ là một mã nhận dạng của Tài khoản thương hiệu. Bạn có thể có Tài khoản thương hiệu mặc dù Google+ không còn hoạt động.
Các thông báo qua email về kênh YouTube sẽ được gửi đến địa chỉ thông báo mà bạn có thể thiết lập cho Tài khoản thương hiệu. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false