Xem ở chế độ toàn màn hình

Chế độ toàn màn hình cho phép bạn xem video trên toàn bộ màn hình. 

Xem ở chế độ toàn màn hình

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Ở góc dưới cùng bên phải trình phát video, hãy nhấp vào biểu tượng toàn màn hình .

Khi ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể di chuyển xuống để đọc bình luận và xem video nào sẽ phát tiếp theo. Hãy di chuyển lên lại để ẩn mọi nội dung, trừ video đang xem. 

Thoát khỏi chế độ toàn màn hình

  1. Ở góc dưới cùng bên phải trình phát video, hãy nhấp vào biểu tượng thoát khỏi chế độ toàn màn hình .
  2. Hoặc nhấp đúp vào video.

Nếu gặp vấn đề khi xem video, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản trình duyệt mới nhất.

Trường hợp chế độ toàn màn hình không hoạt động

Nếu bạn đang xem video trên các trang web khác không phải YouTube thì tùy chọn sử dụng chế độ toàn màn hình có thể bị tắt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false