Xem ở chế độ toàn màn hình

Chế độ toàn màn hình cho phép bạn xem video trên toàn bộ màn hình. 

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây đối với ứng dụng YouTube hoặc trang web dành cho thiết bị di động.

Ứng dụng YouTube

Xem ở chế độ toàn màn hình

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Ở cuối trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng toàn màn hình .

Trên các thiết bị có tỷ lệ khung hình lớn hơn 16:9, bạn có thể phóng to video để video đó mở rộng ra toàn màn hình.

  1. Chuyển đến video mà bạn muốn phóng to.
  2. Đặt hai ngón tay trên màn hình video và vuốt về hai phía đối diện.
Lưu ý: Các thiết bị có tỷ lệ khung hình trên 16:9 có tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng dài hơn điện thoại tiêu chuẩn. Tỷ lệ 16:9, thường được gọi là màn ảnh rộng, là tỷ lệ khung hình phổ biến nhất cho các thiết bị di động, màn hình TV và màn hình máy tính. Đây là định dạng chuẩn quốc tế cho HDTV.

Thoát khỏi chế độ toàn màn hình

Ở cuối trình phát, hãy nhấn vào biểu tượng thoát chế độ toàn màn hình .

Trang web dành cho thiết bị di động

Xem ở chế độ toàn màn hình

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Nhấn vào trình phát video.
  3. Ở cuối trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng toàn màn hình .

Thoát khỏi chế độ toàn màn hình

Ở cuối trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng thoát chế độ toàn màn hình .

 

Trường hợp chế độ toàn màn hình không hoạt động

Nếu bạn xem video YouTube trên một trang web khác và chế độ toàn màn hình không hoạt động, thì có thể chủ sở hữu trang web đó đã tắt tùy chọn này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?