Chế độ toàn màn hình

Chế độ toàn màn hình cho phép bạn xem video sử dụng toàn bộ màn hình.

Làm theo hướng dẫn dưới đây cho ứng dụng YouTube hoặc trang web dành cho thiết bị di động.

Ứng dụng YouTube

Xem ở chế độ toàn màn hình

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Ở cuối trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng toàn màn hình .

Thoát toàn màn hình

Ở cuối trình phát, nhấn vào biểu tượng thoát toàn màn hình .

Trang web dành cho thiết bị di động

Xem ở chế độ toàn màn hình

  1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
  2. Nhấn vào trình phát video.
  3. Ở cuối trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng toàn màn hình .

Thoát toàn màn hình

Ở cuối trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng thoát toàn màn hình .

 

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?