Παρακολούθηση σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Με τη λειτουργία πλήρους οθόνης, μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο που καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη σας. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή YouTube ή τον ιστότοπο για κινητά.

Εφαρμογή YouTube

Παρακολούθηση σε πλήρη οθόνη

  1. Μεταβείτε στο βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.
  2. Στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το εικονίδιο πλήρους οθόνης .

Σε συσκευές με λόγο διαστάσεων μεγαλύτερο από 16:9, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση σε βίντεο ώστε να επεκταθούν σε πλήρη οθόνη.

  1. Μεταβείτε στο βίντεο που θέλετε να κάνετε μεγέθυνση.
  2. Απομακρύνετε δύο δάχτυλα στην οθόνη του βίντεο.
Σημείωση: Οι συσκευές με λόγο διαστάσεων μεγαλύτερο του 16:9 έχουν μεγαλύτερο ύψος σε σχέση με το πλάτος του κλασικού τηλεφώνου. Ο λόγος 16:9, που είναι συνήθως χαρακτηρίζει μια ευρεία οθόνη, είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος διαστάσεων για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και οθόνες υπολογιστή και αποτελεί την παγκόσμια μορφή προτύπου για τις HDTV.

Έξοδος από πλήρη οθόνη

Στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής, πατήστε το εικονίδιο εξόδου από την πλήρη οθόνη .

Ιστότοπος για κινητά

Παρακολούθηση σε πλήρη οθόνη

  1. Μεταβείτε στο βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.
  2. Πατήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
  3. Στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το εικονίδιο πλήρους οθόνης .

Έξοδος από πλήρη οθόνη

Στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το εικονίδιο εξόδου από την πλήρη οθόνη .

 

Αν η λειτουργία πλήρους οθόνης δεν λειτουργεί

Αν παρακολουθείτε ένα βίντεο YouTube σε άλλον ιστότοπο και η λειτουργία πλήρους οθόνης δεν λειτουργεί, ο κάτοχος του ιστοτόπου ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;