Mag-redeem ng gift card o code sa YouTube

Gumamit ng gift card o code sa YouTube para bumili sa YouTube. Kapag na-redeem na, lalaki ang iyong balanse sa Google Play dahil sa gift card o code mo. Puwede mong gamitin ang balanse para bayaran ang:

 • YouTube Premium
 • YouTube Music Premium
 • YouTube TV 
 • Mga pelikula at palabas sa TV sa YouTube
 • Digital na content sa Google Play
 • Mga channel membership
 • Mga Super Chat at Super Stickers (sa mobile)

Matuto pa tungkol samga balanse sa Google Play rito. Para sa mga isyu tungkol sa iyong balanse sa Google Play, makipag-ugnayan sa suporta sa Google Play.

Para bumili ng gift card sa Mexico

Puwede kang bumili ng mga gift card sa maraming retailer sa Mexico, kabilang ang maraming lokasyon ng Oxxo, sa mga naidaragdag na halagang MX$100, MX$300, o MX$600.

Para bumili ng gift code sa United States

Puwede kang bumili ng “gift card” sa YouTube sa pamamagitan ng digital code sa Amazon sa mga naidaragdag na halagang $25-100.

Tandaan: Kung may membership ka na sa YouTube Premium na sinisingil sa pamamagitan ng Apple, kakailanganin mong kanselahin ang iyong membership sa YouTube at maghintay hanggang sa mag-expire ito. Pagkatapos, puwede mo nang gamitin ang balanse sa Google Play mula sa iyong gift card para bumili ng kung anuman, gaya ng bagong membership sa YouTube Premium sa pamamagitan ng pagbisita sa youtube.com/premium.

I-redeem ang iyong gift card o code sa YouTube

 1. Mag-sign in sa Google Account na gusto mong gamitin para i-redeem ang iyong gift card. 
 2. Bisitahin ang URL na nakalista sa iyong gift card o pumunta sa youtube.com/redeem.
 3. Ilagay ang code sa iyong gift card.
 4. I-click ang Susunod.
 5. Piliin kung ano ang gusto mong bilhin kung gusto mong gamitin kaagad ang iyong balanse. Piliin ang balanse sa Google Play bilang iyong paraan ng pagbabayad.
 6. I-click ang Bilhin para kumpletuhin ang transaksyon.

Magdagdag ng pera sa iyong balanse sa Google Play para bayaran ang kasalukuyang may bayad na membership sa YouTube

 1. Mag-sign in sa Google Account na gusto mong gamitin para i-redeem ang iyong gift card.
 2. Bisitahin ang URL na nakalista sa iyong gift card o pumunta sa youtube.com/redeem
 3. Ilagay ang code sa iyong gift card.
 4. I-click ang Susunod.

Kapag na-redeem mo na ang iyong gift card, tiyaking ito ang pinili mong paraan ng pagbabayad para sa iyong membership sa YouTube Premium, YouTube Music Premium, o YouTube TV:

 1. Mag-sign in sa payments.google.com.
 2. Hanapin ang iyong may bayad na membership sa YouTube at piliin ang Pamahalaan.
 3. Sa ilalim ng "Paano ka magbabayad," i-click ang Baguhin ang paraan ng pagbabayad.
 4. Piliin ang iyong balanse sa Google Play.
 5. I-click ang I-save.

Humiling ng refund para sa isang gift card o code

Makipag-ugnayan sa Amazon o sa retailer kung saan binili ang gift card para humiling ng refund. 
Tandaan: Para gumamit ng gift card, ang bansa/rehiyon na nauugnay sa iyong Google Account ay dapat tumugma sa bansa/rehiyon kung saan iniaalok ang gift card. Kung makakakita ka ng mensaheng nagsasabing hindi valid ang mga gift card sa YouTube sa iyong bansa/rehiyon, kumpirmahin kung tumutugma ang bansa/rehiyon ng gift card mo sa iyong tinitirhang bansa/rehiyon. Kung kailangan mong iwasto ang iyong address o tinitirhang bansa/rehiyon sa Google Account mo, posibleng hindi mo magamit ang iyong kasalukuyang credit sa Google Play. 
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?