På vei opp på YouTube

I På vei opp-listen kan du se hva som skjer på YouTube og ellers rundt i verden. Hensikten med På vei opp er å fremheve videoer som mange seere kan ha interesse av å se. Noen trender er enkle å forutse, som nye sanger fra populære artister eller nye filmtrailere. Andre kan være mer overraskende, som virale videoer.

Innholdet i På vei opp er ikke personlig tilpasset – alle får se de samme listene med videoer på vei opp i alle land og regioner. Denne listen kan derfor omfatte videoer på andre språk enn det du har i nettleseren din. I India vises imidlertid den samme På vei opp-listen over populære videoer for hvert av de ni vanligste indiske språkene.

Listen over populære videoer oppdateres omtrent hvert 15. minutt. For hver oppdatering kan videoene klatre, synke eller beholde den samme plassen på listen.

Hva avgjør om en video havner på På vei opp-listen?

Det publiseres mange gode videoer på YouTube hver eneste dag, og det er begrenset hvor mange som får plass i På vei opp-listen. Målet med På vei opp er å løfte frem videoer som

Med På vei opp prøver vi å balansere alle disse faktorene. For å oppnå dette vurderes potensielle På vei opp-videoer på bakgrunn av mange signaler, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

  • hvor mange ganger videoen er sett
  • hvor raskt videoen genererer avspillinger (dvs. «temperatur»)
  • hvor avspillingene kommer fra (inkludert utenfor YouTube)
  • hvor lenge videoen har vært publisert

Med en kombinasjon av disse signalene utarbeider vi en liste over videoer som viser hva som skjer på YouTube. Vi ønsker å vise seerne relevant innhold som gjenspeiler hva som er aktuelt på plattformen. Det kan dermed hende at videoen som har det høyeste antallet avspillinger på en bestemt dag, kanskje ikke havner øverst i På vei opp. Videoer med flere avspillinger kan også havne under videoer med færre avspillinger. 

Vi er opptatt av å unngå å vise innhold enkelte kan finne støtende, i På vei opp. Vi har filtre som luker vekk videoer med vold, svært stygg språkbruk, seksuelt innhold eller annet materiale som kan virke støtende. Dette omfatter videoer der det snakkes nedsettende om andre medlemmer av fellesskapet. I USA og andre steder har vi ansatte som fungerer som et siste, manuelt filter, slik at sikkerheten ivaretas.

YouTube tar ikke imot betaling for å plassere videoer i På vei opp. Vi inkluderer ikke avspillinger fra YouTube-annonser når vi velger ut videoer til På vei opp. YouTube favoriserer ikke bestemte skapere. Målet vårt er at minst halvparten av På vei opp-videoene skal komme fra skapere som hovedsakelig lager innhold for YouTube.

Tilgangsinnstillinger for På vei opp-videoer

En video kan bare vises under På vei opp hvis tilgangsinnstillingen for videoen er satt til offentlig.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?