הפסקת השימוש בתכונה 'ערוצים קשורים' בחודש מאי 2019

החלטנו להפסיק את הצגתם של 'ערוצים קשורים' בדף הערוץ. 'ערוצים קשורים' לא היו בשימוש לעיתים קרובות, ולכן הסרנו את התכונה במאי 2019 כדי להתמקד בתכונות אחרות.

עדיין אפשר להוסיף ערוצים נבחרים לדף הערוץ שלכם. למידע נוסף על התאמה אישית של דף הערוץ.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?