הפסקת השימוש בתכונה 'ערוצים קשורים' בחודש מאי 2019

החלטנו להפסיק את הצגתם של 'ערוצים קשורים' בדף הערוץ. 'ערוצים קשורים' לא היו בשימוש לעיתים קרובות, ולכן הסרנו את התכונה במאי 2019 כדי להתמקד בתכונות אחרות.

בהגדרות המתקדמות של הערוץ בגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים עדיין מופיעה ההגדרה 'המלצות הערוץ'. החל מ-16 במאי 2019 אין להגדרה הזו שום משמעות, בגלל שהשימוש בתכונה 'ערוצים קשורים' הופסק.

עדיין אפשר להוסיף ערוצים נבחרים לדף הערוץ שלכם. למידע נוסף על התאמה אישית של דף הערוץ.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?