Začíname s aplikáciou YouTube VR

Aplikácia YouTube VR vám umožňuje jednoducho vyhľadávať obsah virtuálnej reality a 360° videá a pozerať ich pomocou určitých náhlavných súprav a zariadení.

Poznámka: Nasledujúce pokyny sú určené pre používateľov ovládača Daydream View. Zistite viac o systémových požiadavkách a dostupnosti aplikácie YouTube VR.

Prihlásenie

Aplikácia YouTube VR podporuje prispôsobené prostredie po prihlásení sa, čím získate prístup k niekoľkým výhodám, ako napríklad prezeraniu odberov.

Prihlásenie

 1. Na ploche vyberte Účet.
 2. Vyberte Prihlásiť sa.
 3. Vyberte účet, ktorý chcete použiť.

Prihlásenie v zariadeniach Oculus Go a Oculus Quest

 1. Na ploche vyberte Účet.
 2. Kliknite na Prihlásiť sa.
 3. Zobrazí sa vám aktivačný kód.
 4. V počítači alebo mobilnom zariadení prejdite na https://youtube.com/vractivate.
 5. Zadajte aktivačný kód.
 6. Po zobrazení výzvy sa prihláste. Ak máte viacero účtov Google, vyberte ten, ktorý používate na YouTube. Ak ste sa už prihlásili, prejdite na ďalší krok.
 7. Po prihlásení vás systém automaticky prihlási aj v zariadení Oculus Go alebo Oculus Quest.
Poznámka: Účty značky momentálne v zariadeniach Oculus Go a Oculus Quest nie sú podporované.

Odhlásenie

 1. Na ploche vyberte Účet.
 2. Vyberte účet, z ktorého sa chcete odhlásiť.
 3. Kliknite na Odhlásiť sa.

Prehliadanie videí

Videá môžete prehliadať na ploche alebo v zoznamoch. Stačí zobrazenie posúvať nahor alebo nadol pomocou touchpadu. Na plochu môžete kedykoľvek prejsť dvoma spôsobmi:
 1. stlačením tlačidla Aplikácia na ovládači,
 2. kliknutím na ikonu mriežky  v ovládacích prvkoch prehrávača.

Vyhľadávanie videí

Videá môžete v aplikácii YouTube VR vyhľadávať dvoma spôsobmi: hlasovým vyhľadávaním alebo pomocou klávesnice. Funkcia vyhľadávania je dostupná v ponuke ovládacích prvkov prehrávača alebo na ploche.

Hlasové vyhľadávanie

 1. Kliknite na Vyhľadávanie Hľadať.
 2. Vyberte Hlas.
 3. Vyslovte hľadaný výraz.


Vyhľadávanie pomocou klávesnice

 1. Kliknite na Vyhľadávanie Hľadať.
 2. Vyberte možnosť Klávesnica.
 3. Napíšte, čo hľadáte.

Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať výberom jednej z nasledujúcich možností: 360°, 3D, Naživo, 4K alebo Skryté titulky.

Ovládacie prvky prehrávača

Prístup k ovládacím prvkom prehrávača získate počas prehrávania videa tak, že stlačíte tlačidlo Aplikácia na ovládači alebo klepnete na touchpad.

Ovládacie prvky prehrávača umožňujú vykonávať mnohé akcie:

 • zmeniť hlasitosť (hlasitosť môžete zmeniť aj stlačením tlačidla + alebo - na pravej strane ovládača),
 • prejsť na predchádzajúce video,
 • prejsť na nasledujúce video.

V ponuke ovládania prehrávača môžete zmeniť aj nastavenia zobrazenia.

Poznámka: Ak používate zariadenie Oculus Quest 2 alebo Quest, môžete namiesto dotykových ovládačov používať ruky po zapnutí sledovania pohybu rúk

Zapnutie alebo vypnutie titulkov

 1. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Vyberte Titulky.
 3. Vyberte požadovaný jazyk.

Zmena kvality videa

 1. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Vyberte položku Kvalita.
 3. Vyberte požadovanú kvalitu videa.

Zapnutie a vypnutie zahnutej obrazovky (pre iné ako 360° videá a reklamy)

 1. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Vyberte možnosť Zahnutá obrazovka a potom ju zapnite alebo vypnite.

Zmena prostredia

 1. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Vyberte Prostredie.
 3. Vyberte požadované prostredie.

Zobrazenie iných ako 360° videí môžete tiež priblížiť alebo oddialiť.

 1. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prejdite prstom nahor po touchpade.
 2. Ak chcete zobrazenie oddialiť, prejdite prstom nadol po touchpade.

Ak chcete ovládacie prvky prehrávača skryť, znova stlačte tlačidlo Aplikácia alebo klepnite na touchpad.

Vycentrovanie zobrazenia

Niekedy sa vám môže stať, že sa kurzor alebo zobrazenie posunie jedným smerom. Kurzor a zobrazenie môžete rýchlo vycentrovať pomocou ovládača.
 1. Namierte ovládačom dopredu.
 2. Podržte tlačidlo plochy na ovládači.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false