Darba sākšana lietotnē YouTube VR

Lietotnē YouTube VR varat viegli atrast un skatīties 360° videoklipus un virtuālās realitātes saturu, izmantojot noteiktas austiņas un ierīces.

Piezīme: tālāk sniegtie norādījumi ir paredzēti lietotājiem ar vadāmierīci Daydream View. Uzziniet vairāk par lietotnes YouTube VR sistēmas prasībām un pieejamību.

Pierakstīšanās

Lietotne YouTube VR atbalsta personalizētu pieredzi, ja esat pierakstījies, ļaujot piekļūt vairākām priekšrocībām, piemēram, savu abonementu skatīšanai.

Pierakstīšanās

 1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz vienuma Konts.
 2. Atlasiet vienumu Pierakstīties.
 3. Atlasiet kontu, kuru vēlaties izmantot.

Pierakstīšanās ierīcēs Oculus Go un Oculus Quest

 1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz vienuma Konts.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Pierakstīties.
 3. Tiks parādīts aktivizācijas kods.
 4. Datorā vai mobilajā ierīcē atveriet vietni https://youtube.com/vractivate.
 5. Ievadiet aktivizācijas kodu.
 6. Pierakstieties, kad tiek parādīts aicinājums. Ja jums ir vairāki Google konti, atlasiet kontu, kuru izmantojat pakalpojumā YouTube. Ja esat jau pierakstījies, pārejiet uz nākamo darbību.
 7. Pēc pierakstīšanās jūs būsit automātiski pierakstījies ierīcē Oculus Go vai ierīcē Oculus Quest.
Piezīme: zīmola konti pašlaik netiek atbalstīti ierīcēs Oculus Go un Oculus Quest.

Izrakstīšanās

 1. Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz vienuma Konts.
 2. Atlasiet kontu, no kura vēlaties izrakstīties.
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Izrakstīties.

Videoklipu pārlūkošana

Skārienpaliktnī ritinot uz augšu un uz leju, varat pārlūkot videoklipus sākuma ekrānā vai atskaņošanas sarakstos. Varat jebkurā laikā pāriet uz sākuma ekrānu, veicot kādu no tālāk norādītajās divām darbībā.
 1. Izmantojot vadāmierīci, noklikšķiniet uz lietotnes pogas.
 2. Izmantojot atskaņotāja vadīklas, noklikšķiniet uz režģa ikonas .

Videoklipu meklēšana

Videoklipus lietotnē YouTube VR varat meklēt divējādi: meklējot ar balsi vai ar tastatūru. Meklēšanas funkciju var atrast atskaņotāja vadīklu izvēlnē vai sākuma ekrānā.

Meklēšana ar balsi

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Meklēt Meklēt.
 2. Atlasiet vienumu Balss.
 3. Skaļi izrunājiet meklēšanas vaicājumu.


Meklēšana, izmantojot tastatūru

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Meklēt Meklēt.
 2. Atlasiet vienumu Tastatūra.
 3. Ievadiet meklēšanas vaicājumu.

Meklēšanas rezultātus varat filtrēt, izvēloties vienu vai vairākus tālāk norādītos filtrus: 360°, 3D, Tiešraide, 4K un Subtitri.

Atskaņotāja vadīklas

Lai piekļūtu atskaņotāja vadīklām videoklipa atskaņošanas laikā, izmantojiet vadāmierīci un noklikšķiniet uz lietotnes pogas vai uz skārienpaliktņa.

Ar atskaņotāja vadīklām varat veikt daudz darbību.

 • Mainīt skaļumu: varat arī mainīt skaļumu, vadāmierīces labajā malā klikšķinot uz + un -.
 • Pāriet uz iepriekšējo videoklipu.
 • Pāriet uz nākamo videoklipu.

Atskaņotāja vadīklu izvēlnē varat arī mainīt skatīšanas iestatījumus.

Piezīme: ja izmantojat brilles Oculus Quest 2 vai Quest ierīci, skārienjutīgās vadāmierīces vietā varat izmantot savas rokas, ieslēdzot roku izsekošanas (Hand Tracking) funkciju.

Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi Iestatījumi.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Subtitri.
 3. Atlasiet vēlamo valodu.

Videoklipa kvalitātes maiņa

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi Iestatījumi.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Kvalitāte.
 3. Atlasiet vēlamo videoklipa kvalitāti.

Izliektā ekrāna ieslēgšana vai izslēgšana (nav paredzēta 360 grādu videoklipiem un reklāmām)

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi Iestatījumi.
 2. Atlasiet vienumu Izliekts ekrāns un ieslēdziet vai izslēdziet to.

Vides maiņa

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi Iestatījumi.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Vide.
 3. Atlasiet vēlamo vidi.

Videoklipiem (atskaitot 360° videoklipus) varat veikt arī tuvināšanu vai tālināšanu.

 1. Lai tuvinātu, velciet ar pirkstu augšup pa skārienpaliktni.
 2. Lai tālinātu, velciet ar pirkstu lejup pa skārienpaliktni.

Lai noraidītu atskaņotāja vadīklas, vēlreiz noklikšķiniet uz lietotnes pogas vai skārienpaliktņa.

Skatījuma centrēšana

Iespējams, konstatēsit, ka kursors vai skatījums novirzās vienā virzienā. Izmantojot vadāmierīci, kursoru un skatījumu var ātri centrēt.
 1. Virziet vadāmierīci uz priekšu.
 2. Turiet nospiestu vadāmierīces sākuma pogu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
59
false