Thanh tiến trình video

Thanh tiến trình trên video giúp bạn dễ dàng biết được lần gần đây nhất bạn đã xem video đó tới đoạn nào. Khi bạn thoát khỏi một video mà chưa xem hết, một thanh màu đỏ bên dưới hình thu nhỏ video sẽ cho bạn biết mình đã xem tới đâu. Khi bạn muốn quay lại xem tiếp thì video đó sẽ phát tiếp phần còn lại. 

Thanh tiến trình hoạt động khi:

  • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google trên TV, máy tính hoặc ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động, và đồng thời
  • Lịch sử xem của bạn đang bật (không phải đang tạm dừng).

Lưu ý: Việc xóa lịch sử xem cũng sẽ xóa tất cả các thanh tiến trình.

Khi bạn chọn một video đang xem dở, video đó thường sẽ phát tiếp phần còn lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, video đó sẽ không phát tiếp phần còn lại, chẳng hạn như khi bạn đã xem gần hết video. 

Đôi khi, thanh tiến trình không cập nhật tiến trình ngay lập tức. Trong trường hợp này, hãy thử tải lại trang trên trình duyệt hoặc nguồn cấp dữ liệu.

Xem video theo từng chương

Bạn có thể khám phá nội dung video bằng cách chọn các chương khác nhau. Các chương này sẽ chia video thành nhiều đoạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?