Khắc phục sự cố liên quan đến thông báo lỗi của YouTube

Khi YouTube không thể hoàn thành hành động mà bạn đã thực hiện, thông báo lỗi có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn. Có nhiều nguyên nhân cốt lõi khiến thông báo lỗi xuất hiện. Trong đó có nhiều nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của YouTube, bao gồm cả trường hợp kết nối Internet kém và thiết bị của bạn không đủ bộ nhớ.

Một số thông báo lỗi thường gặp nhất là:

 • “Vui lòng kiểm tra kết nối mạng của bạn (Thử lại)”.
 • "Lỗi tải. Nhấn để thử lại".
 • “Không có kết nối”.
 • “Lỗi máy chủ nội bộ 500”.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản để sửa lỗi.

Làm theo hướng dẫn dưới đây đối với ứng dụng YouTube hoặc trang web dành cho thiết bị di động.

Ứng dụng YouTube

Các thông báo lỗi thường gặp trên iPhone và iPad là:   

 • “Vui lòng kiểm tra kết nối mạng của bạn (Thử lại)”.
 • “Không có kết nối”.

Bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản dưới đây để sửa lỗi.

 • Đảm bảo rằng điện thoại của bạn không ở chế độ trên máy bay.
 • Kết nối vào mạng Wi-Fi, LTE hoặc 3G (nếu có).
 • Tắt rồi mở lại ứng dụng YouTube.
 • Thử xem video đó trên một thiết bị khác.
 • Đảm bảo bạn đã tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng.
 • Cập nhật hệ điều hành của bạn.
 • Thử xem lại video sau 30 phút.

Kiểm tra tùy chọn cài đặt sử dụng dữ liệu của bạn

Đảm bảo rằng bạn đã bật dữ liệu di động cho YouTube trên thiết bị.

 1. Chuyển đến ứng dụng Cài đặt của thiết bị.
 2. Nhấn vào Di động.
 3. Trong phần "Sử dụng dữ liệu di động cho", hãy chọn YouTube. 
 4. Bên cạnh YouTube, nhấn vào nút để bật.

Trang web dành cho thiết bị di động

Các thông báo lỗi thường gặp trên trang web dành cho thiết bị di động là:
 • “Đã xảy ra lỗi”.
 • “Đã xảy ra lỗi khi thực hiện thao tác này”.
 • “Rất tiếc! Đã xảy ra lỗi”.

Bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản dưới đây để sửa lỗi.

 • Tải lại trang.
 • Nếu bạn đang mở nhiều thẻ trình duyệt, hãy thử đóng hầu hết các thẻ đó ngoại trừ một thẻ mà bạn đang dùng cho YouTube.
 • Đảm bảo rằng điện thoại của bạn không ở chế độ trên máy bay. 
 • Kết nối vào mạng Wi-Fi, LTE hoặc 3G (nếu có).
 • Tắt rồi mở lại ứng dụng trình duyệt của bạn.
 • Khởi động lại thiết bị của bạn.
 • Thử xem video đó trên một thiết bị khác.

Nếu bạn vẫn gặp lỗi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi phản hồi trên ứng dụng. Ngay khi điện thoại của bạn kết nối lại với Internet, ứng dụng sẽ gửi báo cáo phản hồi của bạn cho chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?