Khắc phục sự cố liên quan đến thông báo lỗi của YouTube

Khi YouTube không thể hoàn thành hành động mà bạn đã thực hiện, thông báo lỗi có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn. Có nhiều nguyên nhân cốt lõi khiến thông báo lỗi xuất hiện. Trong đó có nhiều nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của YouTube, bao gồm cả trường hợp kết nối Internet kém và thiết bị của bạn không đủ bộ nhớ.

Một số thông báo lỗi thường gặp nhất là:

 • “Vui lòng kiểm tra kết nối mạng của bạn (Thử lại)”.
 • "Lỗi tải. Nhấn để thử lại".
 • “Không có kết nối”.
 • “Lỗi máy chủ nội bộ 500”.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản để sửa lỗi.

Các thông báo lỗi thường gặp trên máy tính là:

 • “Lỗi máy chủ nội bộ 500”.
 • “Rất tiếc, đã xảy ra lỗi”.
 • “Lỗi 403”.
 • "Trình duyệt của bạn hiện không nhận ra bất kỳ định dạng video nào hiện có"

Bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản dưới đây để sửa lỗi.

 • Tải lại trang.
 • Nếu bạn đang mở nhiều thẻ trình duyệt, hãy thử đóng hầu hết các thẻ đó ngoại trừ một thẻ mà bạn đang dùng cho YouTube.
 • Khởi động lại trình duyệt.
 • Khởi động lại bộ định tuyến.
 • Khởi động lại máy tính của bạn.
 • Cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất.
 • Sử dụng Google Chrome làm trình duyệt.
 • Xóa tiện ích "YouTube Flash Video Player 57.0" của Chrome. 

Nếu bạn vẫn gặp lỗi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi phản hồi.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?