วิดีโอมีคุณภาพต่ำหลังจากอัปโหลด

เมื่ออัปโหลดวิดีโอ ระบบจะประมวลผลวิดีโอโดยใช้ความละเอียดต่ำก่อน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในกระบวนการอัปโหลด เมื่ออัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้ว วิดีโอของคุณจะพร้อมสตรีมด้วยความละเอียดต่ำบนอุปกรณ์หลากหลายชนิด

ระบบอาจใช้เวลานานขึ้นในการประมวลผลความละเอียดที่สูงขึ้น เช่น 4K หรือ 1080p โดยขณะที่ระบบกำลังประมวลผลความละเอียดที่สูงขึ้นนี้ วิดีโออาจไม่มีตัวเลือกให้เล่นด้วยความละเอียดสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมง จากนั้นจึงจะพร้อมเล่นด้วยความละเอียดสูงเมื่อระบบประมวลผลสำหรับความละเอียดสูงเสร็จแล้ว

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิดีโอที่มีคุณภาพสูง

คุณอัปโหลดวิดีโอแบบไม่เป็นสาธารณะก่อนได้เสมอ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นแบบสาธารณะเมื่อประมวลผลความละเอียดสูงเสร็จสิ้น การอัปโหลดวิดีโอแบบไม่เป็นสาธารณะก่อนแล้วเผยแพร่ทีหลังจะทำให้ผู้ชมเห็นวิดีโอในแบบความละเอียดสูงเท่านั้น

หากต้องการให้แสดงวิดีโอด้วยความละเอียดระดับ HD ได้เร็วขึ้นหลังจากอัปโหลด ให้ลองอัปโหลดวิดีโอโดยใช้อัตราเฟรมหรือความละเอียดที่ต่ำลง เช่น การเปลี่ยนความละเอียดจาก 4K เป็น 1080p จะทำให้ระบบใช้เวลาประมวลผลน้อยลง และผู้ชมจะเลือกเล่นวิดีโอด้วยความละเอียดแบบ HD ได้เร็วขึ้น

เกี่ยวกับเวลาในการประมวลผล

เวลาในการประมวลผลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

  • รูปแบบวิดีโอ
  • ความยาววิดีโอ
  • อัตราเฟรม
  • ความละเอียด

ยิ่งวิดีโอมีความละเอียดสูง เช่น วิดีโอ 4K หรือ 1080p ก็จะยิ่งใช้เวลาในการอัปโหลดและประมวลผลนานขึ้น เช่นเดียวกับวิดีโอที่มีอัตราเฟรมสูง เช่น 60 FPS

ตัวอย่างเช่น ไฟล์ของวิดีโอ 4K มีขนาดใหญ่กว่าวิดีโอ 1080p 4 เท่า ระบบจึงอาจใช้เวลานานขึ้น 4 เท่าเพื่อให้วิดีโอเล่นด้วยความละเอียดระดับ 4K ได้หลังจากอัปโหลดเสร็จ ส่วนวิดีโอ 4K ที่มีอัตราเฟรม 30 FPS ซึ่งมีความยาว 60 นาทีอาจใช้เวลานานถึง 4 ชั่วโมงจึงจะประมวลผลความละเอียดสูงเสร็จ ส่วนวิดีโอ 4K ที่มีอัตราเฟรม 60 FPS จะใช้เวลานานกว่านั้น

ตรวจสอบคุณภาพวิดีโอ

หากต้องการดูว่าระบบประมวลผลความละเอียดที่สูงขึ้นเสร็จแล้วหรือยัง ให้ไปที่หน้าสำหรับดูของวิดีโอ โดยทำดังนี้

  1. เปิดหน้าสำหรับดูของวิดีโอ
  2. เลือกการตั้งค่า ในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
  3. คลิกคุณภาพ

หากยังไม่เห็นตัวเลือกการเล่นวิดีโอด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น แสดงว่าระบบยังคงประมวลผลอยู่ในเบื้องหลัง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร