Nízka kvalita videa po nahratí

Keď nahráte video, najprv bude spracované v nízkom rozlíšení. Video sa tak nahrá rýchlejšie. Hneď po dokončení nahrávania bude vaše video k dispozícii na streamovanie v mnohých zariadeniach v nízkom rozlíšení (zvyčajne 360p).

Spracovanie vyšších rozlíšení (ako 4K a 1080p) môže trvať dlhšie. Pri vašom videu zatiaľ môžu niekoľko hodín zdanlivo chýbať možnosti prehrávania vo vysokej kvalite (ako 4K a 1080p). Po dokončení spracovania budú pre vaše video k dispozícii aj vyššie rozlíšenia.

Osvedčené postupy pre videá vo vysokej kvalite

Ak chcete, aby mohli vaši diváci pozerať v rozlíšení HD, môžete svoje video najprv nahrať ako nezaradené. Zverejniť ho môžete až po dokončení spracovania vysokého rozlíšenia.

Ak chcete, aby sa rozlíšenie HD zobrazilo rýchlejšie po nahratí, skúste nastaviť nižšie rozlíšenie alebo snímkovú frekvenciu. Ak napríklad zmeníte rozlíšenie zo 4K na 1080p, znamená to, že možnosti HD ako 720p a 1080p budú pre divákov k dispozícii po kratšom čase.

Čas spracovania

Čas spracovania závisí od viacerých faktorov:

  • Formát videa
  • Dĺžka videa
  • Snímková frekvencia
  • Rozlíšenie

Nahranie a spracovanie videí s vyšším rozlíšením (ako 4K alebo 1080p) trvá dlhšie. Platí to aj pre videá s vyššou snímkovou frekvenciou (napr. 60 sním./s).

Videá 4K sú napríklad štyrikrát väčšie ako videá v rozlíšení 1080p. Môže teda trvať štyrikrát dlhšie, kým bude po nahratí k dispozícii rozlíšenie 4K. Spracovanie vysokého rozlíšenia videa 4K so snímkovou frekvenciou 30 sním./s, ktoré má 60 minút, môže trvať až 4 hodiny. Pri videu 4K so snímkovou frekvenciou 60 sním./s to bude trvať ešte dlhšie.

Kontrola kvality videa

Ak chcete zistiť, či už bolo spracovanie vyšších rozlíšení videa dokončené, pozrite si stránku pozerania videa.

  1. Otvorte stránku pozerania svojho videa.
  2. V prehrávači videa vyberte Nastavenia .
  3. Vyberte položku Kvalita.

Ak možnosti vyššej kvality stále chýbajú, spracovanie sa stále dokončuje na pozadí.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?