Lav videokvalitet etter opplasting

Når du laster opp en video, behandles den først i lav oppløsning. Dette gjør at opplastingen kan fullføres raskere. Når opplastingen er fullført, kan videoen strømmes ved lav oppløsning på en rekke forskjellige enheter.

Det kan ta lengre tid å behandle høyere oppløsninger, som 4K eller 1080p. Mens denne behandlingen pågår, er det kanskje ikke mulig å spille av videoen med høyere oppløsninger på noen timer. Først når behandlingen for høy oppløsning er fullført, kan videoen spilles av i de høyere oppløsningene.

Anbefalte fremgangsmåter for videoer av høy kvalitet

Du kan alltid laste opp videoen som ikke oppført, for deretter å gjøre den offentlig så snart behandlingen for høy oppløsning er fullført. Ved å laste opp videoen som ikke-oppført og publisere den senere sørger du for at seerne bare får se videoen i høy oppløsning.

Hvis du vil at HD-oppløsning skal bli tilgjengelig raskere etter opplastingen, kan du prøve å bytte til en lavere oppløsning eller bildefrekvens. Hvis du for eksempel bytter oppløsning fra 4K til 1080p, kreves det kortere behandlingstid før HD-alternativene blir tilgjengelige for seerne.

Om behandlingstiden

Behandlingstiden avhenger av flere faktorer, for eksempel

  • videoformatet
  • videolengden
  • bildefrekvensen
  • oppløsningen

Det tar lengre tid å laste opp og behandle videoer med høyere oppløsning, som 4K og 1080p. Det samme gjelder videoer med høyere bildefrekvens, for eksempel 60 bilder per sekund.

4K-videoer er for eksempel fire ganger så store som 1080p-videoer. Det kan derfor ta fire ganger så lang tid før en video er tilgjengelig i 4K-oppløsning etter at den er lastet opp. Det kan ta opptil fire timer å fullføre behandlingen for høy oppløsning av en 60 minutters 4K-video med en bildefrekvens på 30 bilder per sekund. En 4K-video med en bildefrekvens på 60 bilder per sekund tar lengre tid.

Sjekk videokvaliteten

Du kan sjekke om videoen din er ferdig behandlet i høyere oppløsninger på den aktuelle videosiden.

  1. Åpne den aktuelle videosiden.
  2. Velg Innstillinger i videospilleren.
  3. Klikk på Kvalitet.

Hvis det fortsatt mangler alternativer for høyere kvalitet, betyr det at behandlingen fortsatt pågår i bakgrunnen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?