Χαμηλή ποιότητα βίντεο μετά τη μεταφόρτωση

Όταν ανεβάζετε ένα βίντεο, γίνεται αρχικά επεξεργασία σε χαμηλή ανάλυση. Αυτή η επεξεργασία σάς βοηθάει να ολοκληρώσετε πιο γρήγορα τη διαδικασία μεταφόρτωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η ροή μεταφόρτωσης, το βίντεό σας θα είναι διαθέσιμο για ροή σε χαμηλή ανάλυση, σε μια μεγάλη ποικιλία συσκευών.

Οι υψηλότερες αναλύσεις, όπως 4K ή 1080p, μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας. Ενώ γίνεται αυτή η επεξεργασία, το βίντεο μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει υψηλότερες αναλύσεις για αρκετές ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία υψηλής ανάλυσης, θα διατίθενται στο βίντεό σας και οι υψηλότερες αναλύσεις.

Βέλτιστες πρακτικές για βίντεο υψηλής ποιότητας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανεβάζετε πρώτα το βίντεό σας ως μη καταχωρισμένο και μετά να το ορίζετε ως δημόσιο μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία υψηλής ανάλυσης. Αν το ανεβάσετε ως μη καταχωρισμένο πρώτα και το δημοσιεύσετε αργότερα, οι θεατές θα βλέπουν μόνο το βίντεό σας σε υψηλή ανάλυση.

Αν θέλετε οι αναλύσεις HD να εμφανίζονται ταχύτερα μετά τη μεταφόρτωση, δοκιμάστε να ανεβάσετε το βίντεο με χαμηλότερη ανάλυση ή ρυθμό καρέ. Η εναλλαγή από την ανάλυση 4K σε 1080p, για παράδειγμα, θα σημαίνει λιγότερο χρόνο επεξεργασίας προτού διατεθούν στους θεατές επιλογές HD.

Πληροφορίες για τον χρόνο επεξεργασίας

Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • μορφή βίντεο
  • διάρκεια βίντεο
  • ταχύτητα καρέ
  • ανάλυση.

Τα βίντεο υψηλότερης ανάλυσης, όπως τα βίντεο σε 4K ή 1080p, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για μεταφόρτωση και επεξεργασία. Το ίδιο ισχύει και για τα βίντεο με υψηλότερους ρυθμούς καρέ, όπως τα 60 fps.

Για παράδειγμα, τα βίντεο 4Κ είναι 4 φορές μεγαλύτερα από τα βίντεο 1080p. Η μεταφόρτωση μπορεί να διαρκέσει 4 φορές περισσότερο για να είναι διαθέσιμη η ανάλυση 4K. Σε ένα βίντεο 4K με ρυθμό καρέ 30 fps που διαρκεί 60 λεπτά μπορεί να χρειαστούν έως 4 ώρες για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία υψηλής ανάλυσης. Σε ένα βίντεο 4K με ρυθμό καρέ 60 fps θα διαρκέσει περισσότερο.

Ελέγξτε την ποιότητα του βίντεο

Για να δείτε αν η επεξεργασία του βίντεο σε υψηλότερες αναλύσεις ολοκληρώθηκε, ελέγξτε τη σελίδα παρακολούθησης του βίντεο.

  1. Ανοίξτε τη σελίδα παρακολούθησης του βίντεό σας.
  2. Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Ρυθμίσεις .
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ποιότητα.

Αν εξακολουθούν να λείπουν οι επιλογές υψηλότερης ποιότητας, η επεξεργασία εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
59
false