Tải video dài hơn 15 phút lên

Tăng giới hạn thời lượng video

Theo mặc định, bạn có thể tải video dài tối đa 15 phút lên. Các tài khoản đã xác minh có thể tải video dài hơn 15 phút lên.

Để xác minh Tài khoản Google, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trên máy tính, truy cập vào https://www.youtube.com/verify.
  2. Làm theo các bước để xác minh Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể chọn nhận mã xác minh qua tin nhắn văn bản trên điện thoại di động hoặc cuộc gọi thoại tự động.

Bạn phải đảm bảo mình đang dùng phiên bản trình duyệt mới nhất để tải tệp lớn hơn 20 GB lên.

Kích thước tải lên tối đa

Bạn có thể tải lên kích thước tệp tối đa là 128 GB hoặc 12 giờ, tùy vào số lượng nào nhỏ hơn. Chúng tôi đã thay đổi giới hạn tải lên trước đây, vì vậy bạn có thể nhìn thấy các video cũ hơn có thời lượng dài hơn 12 giờ.

Khắc phục các sự cố thường gặp

Tôi không biết tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa.

Để kiểm tra xem Tài khoản Google của bạn đã được xác minh hay chưa, hãy chuyển đến trang tính năng tài khoản. Nếu đã xác minh tài khoản của mình, bạn sẽ thấy dòng "Đã xác minh" dưới tên kênh. Bạn cũng sẽ thấy dòng “Đã bật” trong hộp Video có thời lượng dài hơn.

Tôi đã xác minh tài khoản nhưng không thể tải video dài lên.

Nếu trước đây bạn có thể tải video dài lên nhưng bây giờ thì không làm được nữa, hãy kiểm tra các khiếu nại hoặc cảnh cáo về bản quyền đối với tài khoản của bạn.

Video của tôi lớn hơn 128 GB.

Nếu video của bạn lớn hơn 128 GB, hãy nén video bằng một phần mềm chỉnh sửa video trước khi tải lên YouTube. Khi bạn nén, kích thước tệp video sẽ giảm nhưng video vẫn giữ được chất lượng. Một cách nén video thường dùng cho YouTube là mã hóa video đó bằng codec H.264.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?