Ladda upp videor som är längre än 15 minuter

Utöka gränsen för videolängd

Som standard kan du ladda upp videor som är högst 15 minuter långa. Om du har ett verifierat konto kan du ladda upp videor som är längre än 15 minuter.

Verifiera ditt Google-konto:

 1. Öppna YouTube-mobilappen.
 2. Tryck på kameran  för att ladda upp en video.
 3. Välj eller spela in en video som är längre än 15 minuter.
  • Om det är första gången du laddar upp en video anger du vad din YouTube-kanal ska heta och trycker på Skapa kanal.
 4. Välj videons titel, beskrivning och inställningar och tryck på Nästa .
 5. Välj Verifiera för att verifiera ditt Google-konto.
 6. Ange ditt telefonnummer och välj om du vill få ett sms eller röstmeddelande.
 7. Tryck på Skicka kod.
 8. Ange verifikationskoden som du fått via sms eller röstmeddelande. Om du inte har fått ett sms eller samtal kan du prova de här felsökningsstegen

Maximal uppladdningsstorlek

Den maximala filstorleken du kan ladda upp är 128 GB eller 12 timmar, beroende på vad som är minst. Vi har ändrat begränsningarna för uppladdningar tidigare, så du kan se äldre videor som är längre än 12 timmar.

Felsöka vanliga problem

Jag har verifierat mitt konto men videon spelas ändå inte upp.

När du har verifierat ditt konto måste du ladda upp videon igen:
 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj SKAPA och ladda upp videon igen.
Jag vet inte om jag har verifierat mitt konto än.

Öppna sidan för kontofunktioner om du vill kontrollera om du har verifierat ditt Google-konto. Om kontot har verifierats står det Verifierad under kanalnamnet. Inställningen för längre videor ska också vara Aktiverad.

Jag har verifierat mitt konto men kan ändå inte ladda upp långa videor.

Om du kunde ladda upp långa videor förut men inte kan det längre kan du kontrollera att ditt konto inte har upphovsrättsanspråk eller varningar mot sig.

Min video är större än 128 GB.

Om din video är större än 128 GB kan du försöka med att komprimera den i ett videoredigeringsprogram innan du laddar upp den på YouTube. Komprimeringen minskar videons filstorlek, men videokvaliteten försämras inte. Ett vanligt sätt att komprimera videor för YouTube är att koda dem med H.264-kodeken.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?