Nahrávanie videí dlhších ako 15 minút

Zvýšenie limitu dĺžky videa

Predvolene môžete nahrať videá s maximálnou dĺžkou 15 minút. Overené účty môžu nahrávať videá dlhšie ako 15 minút.

Ak chcete overiť svoj účet Google:

 1. Otvorte mobilnú aplikáciu YouTube.
 2. Klepnutím na ikonu videokamery  nahrajte video. 
 3. Vyberte alebo zaznamenajte video dlhšie ako 15 minút.
  • Ak ste ešte nikdy nenahrávali video, zadajte názov, ktorým chcete pomenovať svoj kanál na YouTube, a klepnite na VYTVORIŤ KANÁL.
 4. Zadajte názov, popis a nastavenia videa a potom klepnite na Ďalej .
 5. Na overenie svojho účtu Google vyberte Overiť.
 6. Zadajte svoje telefónne číslo a vyberte si, či chcete dostať SMS alebo telefonický hovor.
 7. Klepnite na ODOSLAŤ KÓD.
 8. Zadajte kód, ktorý ste dostali prostredníctvom SMS alebo telefonického hovoru. Ak ste nedostali SMS alebo telefonický hovor, skúste postupovať podľa týchto krokov na riešenie problémov

Maximálna veľkosť nahrávaného súboru

Veľkosť nahrávaného súboru môže byť maximálne 128 GB alebo 12 hodín (podľa toho, čo je menej). V minulosti sme menili limity nahrávania, takže môžete vidieť aj videá, ktoré sú dlhšie ako 12 hodín.

Riešenie bežných problémov

Overil(a) som svoj účet, ale moje video sa aj tak neprehráva.

Po overení svojho účtu musíte video znovu nahrať:
 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Vyberte VYTVORIŤ a znovu nahrajte svoje video.
Neviem, či už bol môj účet overený.

Ak chcete skontrolovať, či už bol váš účet Google overený, prejdite na stránku funkcií účtu. Ak bol váš účet overený, pod názvom kanála sa zobrazí stav Overené. V poli Dlhšie videá tiež uvidíte informáciu Povolené.

Overil(a) som svoj účet, ale nemôžem nahrávať dlhé videá.

Ak ste mali v minulosti možnosť nahrávať dlhé videá a teraz ju už nemáte, skontrolujte sťažnosti na porušenie autorských práv a sankcie vo svojom účte.

Moje video je väčšie ako 128 GB.

Ak je vaše video väčšie ako 128 GB, skúste ho pred nahraním na YouTube skomprimovať pomocou softvéru na úpravu videí. Komprimovaním sa zmenší veľkosť súboru videa, ale jeho kvalita sa zachová. Bežným spôsobom komprimácie videa pre YouTube je kódovanie pomocou kodeku H.264.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?