Výber profilu vydania

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.
YouTube má dva registrované identifikátory DPID:
  • YouTube – PADPIDA2013020802I
  • YouTube_ContentID – PADPIDA2015120100H

Organizácia DDEX zverejnila súbor profilov vydania na sprehľadnenie prípadov použitia informačného kanála ERN. YouTube podporuje tri profily:

  • Profil vydania jedného zdroja – tento profil sa používa na poskytnutie vlastníctva zvukového záznamu a práv v systéme Content ID pri každom uvedení novej stopy. YouTube z tohto informačného kanála nepoužíva žiadne metadáta na úrovni albumu.
  • Profil zvukového albumu – profil zvukového albumu sa používa na poskytnutie vydaní s kompletnými metadátami stopy a vydania. Je to jediný profil, ktorý sa môže použiť na poskytnutie albumov pre YouTube Premium. Tento informačný kanál navyše môže obsahovať vlastníctvo zvukového záznamu a práva v systéme Content ID.
  • Videosingel – tento profil sa môže použiť na nahranie hudobných videí s nepovinnými právami v systéme Content ID. YouTube z tohto informačného kanála nepoužíva žiadne metadáta na úrovni albumu.

Vydanie jedného zdroja v. zvukový album

Partneri s väčšími katalógmi väčšinou uprednostňujú poskytovanie svojho obsahu pomocou oboch profilov. Napríklad, ak má vydanie 10 stôp:

  • jeden informačný kanál zvukového albumu pre YouTube Premium obsahujúci všetky stopy a metadáta albumu,
  • 10 informačných kanálov vydania jedného zdroja s právami v systéme ID na jednotivé stopy.

Hoci tento prístup pridáva počiatočné režijné náklady, znižuje mieru zložitosti v prípade, keď sa stopy zdieľajú v rámci viacerých albumov a práva v systéme Content ID sa neviažu na žiadny z týchto albumov. Partneri s menšími katalógmi, v ktorých sa skladby vyskytujú len na jednom albume, sa môžu rozhodnúť skombinovať informačné kanály a poskytnúť jeden informačný kanál zvukového albumu.

Ak chcete spojiť doručenie do služby YouTube Premium a systému Content ID do jedného informačného kanála zvukového albumu, musíte sa uistiť, že práva v systéme Content ID na danú stopu sa viažu len na jeden album. Práva v systéme Content ID nemožno rozdeliť v rôznych informačných kanáloch, pretože najnovšie doručenie vždy prepíše všetky existujúce vlastníctva/práva.

Podporované prípady použitia a povinní príjemcovia MessageRecipients pre každý profil sú zhrnutí v tejto tabuľke:

  Profil zvukového albumu Profil vydania jedného zdroja
Iba YouTube Premium áno (MessageRecipient: YouTube) nie
Iba Content ID áno (MessageRecipient: YouTube_ContentID) áno
YouTube Premium a Content ID áno (MessageRecipients: YouTubeYouTube_ContentID nie

 

Zo stránky Zdroje referencií DDEX si môžete stiahnuť vzorové informačné kanály pre každý prípad použitia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false