Μεταφόρτωση βίντεο Υψηλού δυναμικού εύρους (HDR)

Μπορείτε να ανεβάσετε βίντεο Υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) στο YouTube. Τα βίντεο HDR εμφανίζουν υψηλότερη αντίθεση και περισσότερα χρώματα, σε σύγκριση με τα βασικά ψηφιακά βίντεο.

Οι θεατές μπορούν να παρακολουθούν βίντεο HDR σε συμβατές κινητές συσκευές και τηλεοράσεις HDR. Επίσης, μπορούν να μεταδίδουν ροή βίντεο HDR χρησιμοποιώντας Chromecast Ultra σε HDR TV. Οι θεατές θα βλέπουν το HDR μετά από κάθε επιλογή ποιότητας στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο (π.χ. 1080p HDR).

Αν οι θεατές παρακολουθούν τέτοια βίντεο σε συσκευές οι οποίες δεν υποστηρίζουν HDR, θα τα βλέπουν ως βίντεο βασικού δυναμικού εύρους (SDR).

Μεταφόρτωση βίντεο HDR

Τα βίντεο HDR πρέπει να έχουν μεταδεδομένα HDR στον κωδικοποιητή ή στο κοντέινερ, προκειμένου να προβάλλονται κανονικά στο YouTube. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για τη σωστή εγγραφή των μεταδεδομένων είναι η εξαγωγή από μια υποστηριζόμενη εφαρμογή.

Αν δεν μπορείτε να εξαγάγετε μεταδεδομένα βασικού HDR, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μεταδεδομένων HDR του YouTube για να προσθέσετε τα μεταδεδομένα HDR σε ένα βίντεο. Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει σωστά, αν η διαβάθμιση του βίντεο έγινε χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση μεταφοράς HDR. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι αν η διόρθωση του βίντεο έγινε χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση μεταφοράς HDR, η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου μπορεί να παραμορφώσει το βίντεο σε μεγάλο βαθμό. Πολλά βίντεο που φέρουν την ένδειξη HDR στον τίτλο δεν έχουν διαβαθμιστεί μέσω συνάρτησης μεταφοράς HDR. Αυτό το εργαλείο δεν θα λειτουργήσει σε αυτά τα βίντεο. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο μεταδεδομένων HDR του YouTube, αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη διαβάθμιση χρωμάτων ή δεν έχετε διαβαθμίσει το δικό σας βίντεο σε HDR.

Αν σκοπεύετε να διαβαθμίσετε το βίντεό σας, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Rec. 2020 με συνάρτηση μεταφοράς PQ ή HLG. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετική διαμόρφωση, όπως το πρότυπο DCI P3, τα αποτελέσματα δεν θα είναι σωστά.

Μόλις το βίντεο επισημανθεί σωστά ως HDR, μπορείτε να το ανεβάσετε ακολουθώντας τη συνηθισμένη διαδικασία μεταφόρτωσης ενός βίντεο. Το YouTube θα ανιχνεύσει τα μεταδεδομένα HDR και θα τα επεξεργαστεί, ώστε να δημιουργήσει διακωδικοποιήσεις HDR για συσκευές με υποστήριξη HDR και να κάνει υποβιβασμό σε SDR για τις υπόλοιπες συσκευές.

Σημείωση: Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία βίντεο HDR στο πρόγραμμα επεξεργασίας YouTube Web.

Απαιτήσεις βίντεο HDR 

Μετά τη μεταφόρτωση ενός βίντεο, το YouTube υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις και μετατρέπει αυτόματα το βίντεο HDR σε βίντεο SDR, όταν χρειάζεται.

Απαιτήσεις μεταφόρτωσης

Ανάλυση 720p, 1080p, 1440p, 2160p
Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε πλάτος εικόνας UHD αντί για DCI (π.χ. 3840x1600 αντί για 4096x1716).
Ρυθμός καρέ 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 48, 50, 59.94, 60 
Βάθος χρώματος 10 ή 12 bit
Βασικά χρώματα Rec. 2020
Πίνακας χρωμάτων Μη συνεχής φωτεινότητα Rec. 2020
EOTF PQ ή HLG (Rec. 2100)
Ρυθμός bit βίντεο Για το H.264, χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη ρύθμιση κωδικοποίησης μεταφόρτωσης
Ήχος Το ίδιο με την προτεινόμενη ρύθμιση κωδικοποίησης μεταφόρτωσης

Κωδικοποίηση αρχείων βίντεο HDR

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη λειτουργία των ζευγών κοντέινερ και κωδικοποιητή. Ενδέχεται επίσης να λειτουργούν και άλλοι κωδικοποιητές υψηλής ποιότητας 10-bit με μεταδεδομένα HDR. 

Κοντέινερ Κωδικοποίηση
MOV/QuickTime

H.264 10 bit

VP9 Profile 2

ProRes 422

ProRes 4444

DNxHR HQX 

MP4

H.264 10 bit

VP9 Profile 2

DNxHR HQX

MKV

H.264 10 bit

VP9 Profile 2

ProRes 422

ProRes 4444

DNxHR HQX

Μεταδεδομένα HDR

Για να υποβληθούν σε επεξεργασία τα βίντεο HDR, πρέπει να έχουν επισημανθεί με:
 • Τη σωστή συνάρτηση μεταφοράς (PQ ή HLG)
 • Τα σωστά βασικά χρώματα (Rec. 2020)
 • Τον σωστό πίνακα χρωμάτων (Μη συνεχής φωτεινότητα Rec. 2020)
Τα βίντεο HDR που χρησιμοποιούν σήμανση PQ θα πρέπει επίσης να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την οθόνη όπου έγινε το mastering (μεταδεδομένα mastering SMPTE ST 2086). Επίσης, θα πρέπει να έχει λεπτομέρειες για τη φωτεινότητα (CEA 861-3 MaxFALL και MaxCLL). Αν αυτές λείπουν, χρησιμοποιούμε τις τιμές για την οθόνη mastering Sony BVM-X300.
Προαιρετικά, τα βίντεο HDR μπορεί να περιέχουν μεταδεδομένα (HDR10+) ως τερματικούς κωδικούς ITU-T T.35 ή ως επικεφαλίδες SEI.

Εργαλεία σύνταξης HDR 

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανεβάσετε βίντεο HDR στο YouTube:

 • DaVinci Resolve
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe After Effects
 • Final Cut Pro X

Συνήθη ζητήματα

Λάθος σήμανση χρωματικού χώρου

Στο σινεμά, το mastering των βίντεο HDR γίνεται συνήθως στον χρωματικό χώρο DCI P3, με τα λευκά σημεία DCI (~D50) ή D65. Αυτή η επιλογή δεν αποτελεί υποστηριζόμενη μορφή για καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά το mastering, επιλέξτε τα βασικά χρώματα Rec. 2020 (το πρότυπο Rec. 2100 υποδηλώνει το χρώμα Rec. 2020 σε πολλές εφαρμογές).
Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να γίνεται το mastering με P3 και μετά να επισημαίνεται το αποτέλεσμα με τα βασικά χρώματα Rec. 2020. Αυτό οδηγεί σε υπερκορεσμό της εικόνας και αλλαγή των αποχρώσεων.

Περισσότερος έλεγχος στη μετατροπή SDR

Ο αυτόματος υποβιβασμός σε SDR που προσφέρει το YouTube είναι μια πρακτική λύση, η οποία μπορεί να επιφέρει καλά αποτελέσματα χωρίς κόπο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το ιδανικό στα πιο απαιτητικά κλιπ. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον αυτόματο υποβιβασμό σε SDR έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός σε κάθε είδους υλικό.
Υπάρχει η δυνατότητα να δώσετε πληροφορίες για τον υποβιβασμό σε SDR που θα κάνει το YouTube με τη μορφή ενός τρισδιάστατου πίνακα αναφοράς ή LUT. Για να δημιουργήσετε τον πίνακα LUT:
 1. Φορτώστε το βίντεο HDR σε μια εφαρμογή διαβάθμισης χρωμάτων χωρίς να εφαρμόσετε διαχείριση χρωμάτων.
 2. Επιλέξτε χρωματικό χώρο Rec. 709 και συνάρτηση μεταφοράς Gamma 2.4 για την οθόνη του mastering.
 3. Εφαρμόστε έναν υφιστάμενο πίνακα LUT που κάνει μετατροπή από Rec. 2020 + ST. 2084 σε Rec. 709 και μετά, στους επόμενους κόμβους, αλλάξτε τις βασικές διορθώσεις, τις καμπύλες και τα κλειδιά, ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 4. Εξαγάγετε τον πίνακα LUT σε αρχείο μορφής .cube στον ίδιο φάκελο με το βίντεο HDR.
 5. Επιλέξτε τον πίνακα LUT και το βίντεο HDR, και έπειτα κάντε μεταφορά και απόθεση στο εργαλείο μεταδεδομένων.

Το εργαλείο θα εφαρμόσει τα μεταδεδομένα για την οθόνη BVM-X300 και θα προσθέσει τον πίνακα LUT, ώστε να παρέχει πληροφορίες για τον υποβιβασμό σε SDR. 

Σημείωση: Προς το παρόν, δεν υπάρχει χωρικός ή χρονικός έλεγχος όσον αφορά τις πληροφορίες για τον υποβιβασμό σε SDR. Τα παράθυρα ισχύος και τα κλειδιά που αφορούν στοιχεία ελέγχου όπως το Θάμπωμα, καθώς και οι ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί σε μεμονωμένα πλάνα, δεν θα λειτουργούν κανονικά.

Εμφάνιση θορύβου στις σκιές

Όταν γίνεται mastering με PQ (ST 2084), ένα μεγάλο εύρος του σήματος επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες στις σκιές. Οι ψηφιακοί ενδιάμεσοι κωδικοποιητές, όπως οι ProRes και DNxHR, διατηρούν τις λεπτομέρειες σε όλο το εύρος της εικόνας. Τα βίντεό σας μπορεί να έχουν πολύ θόρυβο στις πιο σκοτεινές περιοχές της εικόνας, ο οποίος μπορεί να εμφανίζεται με τονισμένα σημεία στην εικόνα.
Η διαδικασία επεξεργασίας βίντεο του YouTube μπορεί να αφαιρέσει ορισμένο θόρυβο, ώστε να επιτύχει τους ρυθμούς bit για τη ροή. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο έλεγχο, μπορείτε να αφαιρέσετε τον θόρυβο από το βίντεό σας προτού το ετοιμάσετε για μεταφόρτωση. Η αφαίρεση θορύβου είναι επίσης χρήσιμη, αν το βίντεο φαίνεται υπερβολικά συμπιεσμένο κατά τη ροή.
Προσπαθούμε πάντοτε να βελτιώνουμε την ποιότητα των βίντεο YouTube, όπως με την καλύτερη διαχείριση αυτής της περίπτωσης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
59
false