Tương tác với người sáng tạo qua các bài đăng trên tab Cộng đồng

Bài đăng trên tab Cộng đồng cho phép bạn tương tác nhiều hơn với những người sáng tạo mà bạn yêu thích. Giờ đây, bạn có thể tham gia các cuộc thăm dò ý kiến, tương tác với các hình ảnh, ảnh GIF và các nội dung khác của người sáng tạo trên YouTube.

Sau khi người sáng tạo đăng bài, bạn có thể phản hồi bằng cách bình luận, nhấp/nhấn vào biểu tượng thích và bình chọn cho các cuộc thăm dò ý kiến. Các bài đăng trên tab Cộng đồng chỉ hiển thị trên tab Cộng đồng có trên kênh của người sáng tạo đó. Ngoài ra, các bài đăng này cũng có thể hiển thị trên Trang chủ và trang Kênh đăng ký. Tab Cộng đồng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho nhiều đối tượng người xem khác nhau.

Lưu ý: Khi người sáng tạo sử dụng tab Cộng đồng, tab này sẽ thay thế cho tab Thảo luận. Trong 30 ngày sau khi người sáng tạo sử dụng tab Cộng đồng, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ bình luận nào mà bạn đã để lại trên tab Thảo luận. 

Cách chỉnh sửa bình luận của bạn:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính.
 2. Chuyển đến phần lịch sử bình luận.

Hãy đăng nhập vào ứng dụng YouTube để phản hồi về các bài đăng, tham gia cuộc thăm dò ý kiến và quản lý các thông báo về bài đăng trên tab Cộng đồng. 

Phản hồi về bài đăng trên tab Cộng đồng

 1. Nhấn vào biểu tượng Bình luận  trên một bài đăng trên tab Cộng đồng trong nguồn cấp dữ liệu Trang chủ, trang Kênh đăng ký hoặc tab Cộng đồng. Tìm hiểu cách người xem phản hồi về bài đăng của bạn.
 2. Nhập ý kiến phản hồi của bạn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi .

Ngoài cách phản hồi bằng văn bản, bạn cũng có thể phản hồi bằng cách nhấn vào biểu tượng Thích hoặc Không thích . Hãy nhớ rằng ý kiến phản hồi của bạn được liên kết với tài khoản bạn đã đăng nhập.

Trả lời cuộc thăm dò ý kiến trên tab Cộng đồng

 1. Chuyển đến một kênh rồi chọn tab "Cộng đồng".
 2. Nhấn vào cuộc thăm dò ý kiến. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ có trên một số kênh nhất định tham gia quá trình thử nghiệm và hiện tại không chấp nhận người tham gia mới. Hãy tìm hiểu cách người xem phản hồi về bài đăng của bạn .
 3. Chọn câu trả lời của bạn. Bạn cũng có thể nêu lý do bạn chọn tùy chọn này vào hộp bình luận bên dưới cuộc thăm dò ý kiến.
 4. Nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi .

Ngoài cách bình chọn cho cuộc thăm dò ý kiến, bạn còn có thể nhấn vào biểu tượng Thích hoặc Không thích  cho cuộc thăm dò đó. Hãy nhớ rằng ý kiến phản hồi của bạn được liên kết với tài khoản bạn đã đăng nhập.

Cách quản lý thông báo về bài đăng trên tab Cộng đồng:

Lưu ý: Nếu đã đăng ký một kênh có bài đăng trên tab Cộng đồng, thì bạn có thể nhận được thông báo về bài đăng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận thông báo.
 1. Chuyển đến kênh mà bạn muốn quản lý thông báo về kênh đó. 
 2. Nhấn vào biểu tượng Trang chủ để chuyển đến tab Trang chủ.
 3. Bên cạnh nút Đăng ký, hãy nhấn vào biểu tượng chuông Thông báo  . Chuông sẽ chỉ hiển thị nếu bạn đã đăng ký kênh đó.
 4. Chọn Tất cả thông báo  , Thông báo cá nhân hóa  hoặc Không thông báo  .
 5. Bạn sẽ nhận được thư xác nhận. Để quản lý thông báo về bài đăng trên tab Cộng đồng, hãy nhấn vào Tùy chọn.
 6. Chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh tùy chọn Bao gồm thông báo về bài đăng trong cộng đồng cho kênh này.
 7. Nhấn OK.
   

Cách quản lý các bài đăng trên tab Cộng đồng trong trên Kênh đăng ký:

Bạn có thể chọn xem bài đăng và video trên trang Kênh đăng ký hoặc chỉ xem video. 

 1. Chuyển đến trang Kênh đăng ký của bạn.
 2. Ở đầu màn hình, hãy nhấn vào mũi tên Xuống.
 3. Chọn xem Video và bài đăng hoặc Chỉ video.

Bạn cũng có thể quản lý tất cả các thông báo cho kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng chuông Thông báo . Chọn để nhận Tất cả thông báo  , Thông báo cá nhân hóa  hoặc Không thông báo  .​


Loại bỏ bài đăng trên tab Cộng đồng khỏi Trang chủ

Bạn có thể loại bỏ bất kỳ bài đăng nào trên tab Cộng đồng hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu Trang chủ bằng cách nhấn vào biểu tượng Thêm  bên cạnh bài đăng đó rồi chọn Không quan tâm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?