Tương tác với người sáng tạo trong bài đăng trên tab Cộng đồng

Bài đăng trên tab Cộng đồng cho phép bạn và những người dùng khác tương tác nhiều hơn với người sáng tạo mà bạn yêu thích. Giờ đây, bạn có thể tham gia các cuộc thăm dò ý kiến, tương tác với các hình ảnh, ảnh GIF và các nội dung khác của người sáng tạo trên YouTube.

Sau khi người sáng tạo đăng bài, bạn có thể phản hồi bằng cách nhận xét, bấm thích và bình chọn cho các cuộc thăm dò ý kiến. Các bài đăng trên tab Cộng đồng chỉ hiển thị trên tab Cộng đồng có trên kênh của người sáng tạo đó. Ngoài ra, bạn có thể nhìn thấy các bài đăng này trên nguồn cấp dữ liệu Trang chủ và nguồn cấp dữ liệu Đăng ký. Tab Cộng đồng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm với nhiều người xem khác nhau.

Lưu ý: Khi người sáng tạo sử dụng tab Cộng đồng, tab này sẽ thay thế cho tab Thảo luận. Bạn có thể truy cập hoặc xóa bất kỳ nhận xét nào mà bạn đã để lại trên tab Thảo luận trong vòng 30 ngày kể từ ngày người sáng tạo nhận được tab Cộng đồng. Hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới.

  1. Đăng nhập vào www.youtube.com trên máy tính.
  2. Đi đến phần lịch sử nhận xét.

Hãy đăng nhập vào YouTube trên máy tính để trả lời các bài đăng, tham gia cuộc thăm dò ý kiến và quản lý các bài đăng trên tab Cộng đồng. 

Cách trả lời bài đăng trên tab Cộng đồng:

  1. Truy cập vào một kênh rồi nhấp vào tab Cộng đồng. Hãy tìm hiểu cách người xem trả lời bài đăng của bạn.
  2. Bên dưới bài đăng của người sáng tạo (văn bản, hình ảnh, cuộc thăm dò ý kiến hoặc video), hãy nhấp vào Nhận xét.
  3. Nhập câu trả lời của bạn.
  4. Nhấp vào Nhận xét.

Ngoài cách trả lời bằng văn bản, bạn cũng có thể trả lời bài đăng bằng cách nhấp vào biểu tượng Thích hoặc Không thích . Hãy nhớ rằng câu trả lời của bạn được liên kết với tài khoản bạn đã đăng nhập.

Cách tham gia cuộc thăm dò ý kiến trên tab Cộng đồng:

  1. Truy cập vào một kênh rồi nhấp vào tab Cộng đồng
  2. Bên dưới cuộc thăm dò ý kiến của người sáng tạo, chọn câu trả lời của bạn. Bạn cũng có thể nhập lý do chọn tùy chọn này vào hộp nhận xét bên dưới cuộc thăm dò ý kiến.
  3. Nhấp vào Bình chọn.

Ngoài cách tham gia cuộc thăm dò ý kiến, bạn cũng có thể trả lời bằng cách nhấp vào biểu tượng Thích hoặc Không thích . Hãy nhớ rằng câu trả lời của bạn được liên kết với tài khoản bạn đã đăng nhập.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?