Tương tác với người sáng tạo qua các bài đăng trên tab Cộng đồng

Bài đăng trên tab Cộng đồng cho phép bạn tương tác nhiều hơn với những người sáng tạo mà bạn yêu thích. Giờ đây, bạn có thể tham gia các cuộc thăm dò ý kiến, tương tác với các hình ảnh, ảnh GIF và các nội dung khác của người sáng tạo trên YouTube.

Sau khi người sáng tạo đăng bài, bạn có thể phản hồi bằng cách bình luận, nhấp/nhấn vào biểu tượng thích và bình chọn cho các cuộc thăm dò ý kiến. Các bài đăng trên tab Cộng đồng chỉ hiển thị trên tab Cộng đồng có trên kênh của người sáng tạo đó. Ngoài ra, các bài đăng này cũng có thể hiển thị trên Trang chủ và trang Kênh đăng ký. Tab Cộng đồng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cho nhiều đối tượng người xem khác nhau.

Lưu ý: Khi người sáng tạo sử dụng tab Cộng đồng, tab này sẽ thay thế cho tab Thảo luận. Trong 30 ngày sau khi người sáng tạo sử dụng tab Cộng đồng, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ bình luận nào mà bạn đã để lại trên tab Thảo luận. 

Cách chỉnh sửa bình luận của bạn:

  1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính.
  2. Chuyển đến phần lịch sử bình luận.

Hãy đăng nhập vào YouTube trên máy tính để phản hồi bài đăng, tham gia các cuộc thăm dò ý kiến và quản lý các bài đăng trên thẻ Cộng đồng.

Cách phản hồi các bình luận và bài đăng trên thẻ Cộng đồng

Để phản hồi bài đăng trên thẻ Cộng đồng, hãy làm như sau:

  1. Chuyển đến một kênh rồi nhấp vào thẻ Cộng đồng.
  2. Bên dưới bài đăng của người sáng tạo (ví dụ: văn bản, hình ảnh, cuộc thăm dò ý kiến hoặc video), hãy nhấp vào biểu tượng Bình luận . Bạn có thể bình luận về một bài đăng hoặc về phản hồi của một người nào đó.
  3. Nhập ý kiến phản hồi của bạn.
  4. Nhấp vào Bình luận.

Để phản hồi một bình luận về bài đăng trên thẻ Cộng đồng, hãy làm như sau:

  1. Nhấp vào Phản hồi bên dưới một bình luận.
  2. Nhập bình luận của bạn.
  3. Nhấp vào Phản hồi.

Mẹo: Bạn cũng có thể phản hồi bài đăng bằng cách nhấp vào biểu tượng Thích  hoặc Không thích . Xin nhớ rằng các phản hồi của bạn được liên kết với tài khoản bạn dùng để đăng nhập.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?