Tương tác với nhà sáng tạo qua bài đăng trên thẻ Cộng đồng

Nhờ có bài đăng trên thẻ Cộng đồng, bạn có thể tương tác nhiều hơn với những nhà sáng tạo mà mình yêu thích. Bạn có thể phản hồi các cuộc thăm dò ý kiến, câu đố vui, hình ảnh, ảnh GIF và những nội dung khác mà nhà sáng tạo đăng trên YouTube.

Các bài đăng trên thẻ Cộng đồng sẽ xuất hiện trong thẻ Cộng đồng trên kênh của nhà sáng tạo, đồng thời có thể xuất hiện trong danh sách video trên Trang chủ và trang Kênh đăng ký.

Tương tác với bài đăng

Hãy đăng nhập vào YouTube trên máy tính để phản hồi bài đăng, tham gia cuộc thăm dò ý kiến, trả lời câu đố vui và quản lý các bài đăng trên thẻ Cộng đồng.

Cách phản hồi các bình luận và bài đăng trên thẻ Cộng đồng

Để phản hồi bài đăng trên thẻ Cộng đồng, hãy làm như sau:

  1. Chuyển đến một kênh rồi nhấp vào thẻ Cộng đồng.
  2. Bên dưới bài đăng (dạng văn bản, hình ảnh, cuộc thăm dò ý kiến, câu đố vui hoặc video) của nhà sáng tạo, hãy nhấp vào biểu tượng Bình luận . Bạn có thể bình luận về một bài đăng hoặc về phản hồi của người khác.
  3. Nhập phản hồi của bạn.
  4. Nhấp vào BÌNH LUẬN.

Cách phản hồi một bình luận về bài đăng trên thẻ Cộng đồng

  1. Nhấp vào PHẢN HỒI bên dưới một bình luận.
  2. Nhập bình luận của bạn.
  3. Nhấp vào PHẢN HỒI.

Mẹo: Bạn cũng có thể phản hồi bài đăng bằng cách nhấp vào biểu tượng Thích  hoặc Không thích . Xin nhớ rằng ý kiến phản hồi của bạn được liên kết với tài khoản bạn đã đăng nhập.

Cách chỉnh sửa bình luận của bạn về các bài đăng, các câu đố vui và cuộc thăm dò ý kiến trên thẻ Cộng đồng
  1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính.
  2. Chuyển đến phần lịch sử bình luận.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2337617514748720945
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59