Nhận hoặc từ chối email từ YouTube

Nhận email từ YouTube

Bạn có thể chọn nhận email về hoạt động của mình trên YouTube. Trong phần cài đặt thông báo cho tài khoản, bạn có thể chọn nhận các thông báo và thông tin cập nhật chung hay các mẹo dành riêng cho kênh YouTube của bạn. Cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Cài đặt .
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Thông báo.
  4. Trong mục “Thông báo qua email”, hãy chọn các tùy chọn của bạn.

Từ chối nhận email từ YouTube

Để từ chối nhận thông báo qua email, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Bạn cũng có thể chọn ngừng nhận một số loại email hoặc tất cả email từ YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?