Leveransstatusrapporter

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

Ladda ned statusfiler från Content Manager

När ett kalkylark har bearbetats skapar YouTube statusfiler som visar vilka åtgärder YouTube genomförde när paketet bearbetades. Statusfilerna visar också om bearbetningen lyckades för varje objekt.

Så här visar du filerna för uppladdningsstatus:

  1. Klicka på länken Mina paket som visas under INNEHÅLLSLEVERANS i den vänstra menyn.
  2. Klicka på paketet.  Paketet finns i någon av flikarna Bearbetning, Fel eller Utfört.  Statusfiler genereras för paket som har slutfört bearbetningen (det vill säga de som visas i någon av flikarna Fel eller Utfört.)
  3. Klicka på länken Ladda ned under Statusfil.

Statusfiler skickade via e-post

YouTube skickar också statusfiler via e-post (ett e-postmeddelande per metadatafil) till e-postadressen som angetts i uppladdningsinställningarna.  Du kan ändra innehållsleverantörens e-postadress i Inställningar för innehållsleverantör i Översikten.

Filnamn för rapporter

Statusrapportens filnamn baseras på filnamnet för metadatafilen som används vid leveransen.  I följande tabell visas statusrapportens filnamn förutsatt att den ursprungliga metadatafilen heter ”metadata.csv”:

Filnamn Typ Anteckningar
status-metadata.csv.xml XML-statusfil Utdaterat XML-format
report-metadata.csv CSV-statusfil  
errors-metadata.csv CSV-felfil  

Filspecifikation för rapporten

Varje rapport innehåller en rubrik och ett antal rader åtskilda av kommatecken.  De kan innehålla en mängd olika kolumner beroende på vilken metadatamall som användes för inmatningen.  Det finns två kolumner som är gemensamma för alla rapporter (Radnummer och Status).  Andra kolumner varierar beroende på malltyp och typ av data som levereras.  Vissa kolumner kan utelämnas från rapporten om de inte används.

Kolumnnamn Beskrivning Malltyper
Radnummer Motsvarar radnumret i metadatamallen

Alla malltyper

Status ”Lyckades” eller ”Fel” Alla malltyper
Kanal Kanal-id Webbvideo
Anpassat id Tillhandahållet anpassat id Alla mallar som uppdaterar tillgångar
Anpassad miniatyr Tillhandahållet miniatyrfilnamn Webbvideo
Video-id Video-id Webbvideo, musikvideo, lokalisering
Tillgångs-id Tillgångs-id Alla mallar som uppdaterar tillgångar
Anspråks-ID  Anspråks-ID Webbvideo
Videofil Tillhandahållen videofil Musikvideo
ISRC ISRC-kod Musikvideo, ljudinspelning
Ljudspår Tillhandahållen ljudfil Ljudinspelning, lokalisering
Textningsfil Tillhandahållen textningsfil Lokalisering
Tillhandahållet id för kompositionstillgång asset_id-kolumnvärde Komposition
Uppdaterat id för kompositionstillgång Uppdaterade kompositionstillgångar Komposition
Tillhandahållet id för ljudinspelningstillgång related_asset_id-kolumnvärden Komposition
Uppdaterat id för ljudinspelningstillgång Uppdaterade ljudinspelningstillgångar Komposition
ISWC ISWC-kod Komposition
Fil med omslagsbild för bredbild Tillhandahållen omslagsbild för bredbild Programserie
Fil med kvadratisk omslagsbild Tillhandahållen fil med kvadratisk omslagsbild Programserie
Anpassat id för program Programseriens anpassade id Säsong
Anpassat id för säsong Säsongens anpassade id Säsong

Felfilspecifikation

Om det finns fel i statusrapporten finns mer information om felen i felfilen.

Kolumnnamn Beskrivning
Felkod Intern felkod, sträng
Angelägenhetsgrad Hur allvarligt felet är, antingen PERMANENT_ERROR eller WARNING
Felmeddelande Information om felet
Positioner Raderna i metadatamallen som påverkas av felet

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?