Prehľady stavu doručovania

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

Sťahovanie stavových súborov zo Správcu obsahu

Po spracovaní tabuľky YouTube uverejní stavové súbory, v ktorých sa uvádzajú akcie, ktoré boli vykonané pri spracovaní balíčka, a či bola každá položka úspešne spracovaná.

Ak chcete zobraziť svoje stavové súbory nahrávania:

  1. V ľavej bočnej ponuke pod položkou PRENOS OBSAHU kliknite na kartu Moje balíčky.
  2. Kliknite na svoj balíček.  Stavové súbory sa vygenerujú pre spracované balíčky.
  3. Kliknutím na Exportovať stiahnete prehľad stavu.

Stavové súbory odoslané e‑mailom

YouTube takisto stavové súbory odošle e‑mailom (jeden e‑mail na každý súbor metadát) na e‑mailovú adresu, ktorú ste uviedli v nastaveniach nahrávania.  E‑mailovú adresu pre zdroj môžete upraviť na karte Účty zdrojov v sekcii Nastavenia v ľavej bočnej ponuke.

Názvy súborov prehľadov

Názov súboru prehľadu stavu sa bude zakladať na názve súboru metadát použitého pri doručovaní.  V nasledujúcej tabuľke je popísaný názov súboru s prehľadom stavu za predpokladu, že pôvodný súbor metadát sa nazýva „metadata.csv“:

Názov súboru Typ Poznámky
status-metadata.csv.xml stavový súbor XML formát XML s ukončenou podporou
report-metadata.csv stavový súbor CSV  
errors-metadata.csv súbor chýb CSV  

Špecifikácia súboru prehľadu

Každý prehľad obsahuje hlavičku a niekoľko riadkov oddelených čiarkami.  Môže obsahovať rôzne stĺpce v závislosti od šablóny metadát použitej na príjem balíčka.  Dva stĺpce sa nachádzajú vo všetkých prehľadoch (Číslo riadka a Stav).  Ostatné stĺpce sa líšia v závislosti od typu šablóny a typu poskytovaných údajov.  Niektoré stĺpce môžu byť z prehľadu vynechané, ak sa nepoužili.

Názov stĺpca Popis Typy šablón
Číslo riadka zodpovedá číslu riadka v šablóne metadát

všetky typy šablón

Stav „Úspešné“ alebo „Chyby“ všetky typy šablón
Kanál identifikátor kanála webové video
Vlastné ID poskytnuté vlastné ID všetky šablóny aktualizujúce diela
Vlastná miniatúra poskytnutý názov súboru miniatúry webové video
Identifikátor videa identifikátor videa webové video, hudobné video, lokalizácia
Identifikátor diela identifikátor diela všetky šablóny aktualizujúce diela
Identifikátor nároku  ID nároku webové video
Videosúbor poskytnutý súbor videa hudobné video
ISRC kód ISRC hudobné video, zvukový záznam
Zvuková stopa poskytnutý zvukový súbor zvukový záznam, lokalizácia
Súbor titulkov poskytnutý súbor titulkov lokalizácia
Poskytnutý identifikátor diela kompozície hodnota stĺpca asset_id kompozícia
Aktualizovaný identifikátor diela kompozície aktualizované diela kompozície kompozícia
Poskytnutý identifikátor diela zvukového záznamu hodnoty stĺpca related_asset_id kompozícia
Aktualizovaný identifikátor diela zvukového záznamu aktualizované diela zvukového záznamu kompozícia
ISWC kód ISWC kompozícia
Súbor širokouhlého plagátu poskytnutý súbor širokouhlého plagátu relácia
Súbor štvorcového plagátu poskytnutý súbor štvorcového plagátu relácia
Vlastné ID relácie vlastné ID relácie séria
Vlastné ID série vlastné ID série séria

Špecifikácia súboru chýb

Ak sú v prehľade stavu uvedené nejaké chyby, ďalšie podrobnosti o chybách sa nachádzajú v súbore chýb.

Názov stĺpca Popis
Kód chyby interný kód chyby, reťazec
Závažnosť závažnosť chyby, buď „PERMANENT_ERROR“ alebo „WARNING“
Chybové hlásenie podrobnosti o chybe
Pozície riadky v šablóne metadát, ktoré sú ovplyvnené chybou

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false